Υβρίδιο σπίνου και καναρινιού

Ως μούλος είναι γνωστό το υβρίδιο από είδη της οικογένειας Fringillidae, όπως ο σπίνος, το καναρίνι, η καρδερίνα, ο φλώρος, σκαρθάκια. Η πιο συνηθισμένη διασταύρωση είναι με θηλυκό καναρίνι λόγο απώλειας των αγρίων ενστίκτων. Οι απόγονοι είναι στείροι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Διακρίνονται γιατί μαθαίνουν να μιμούνται άλλες φωνές ωδικών πτηνών καθώς και για τα περίεργα χρώματά τους.