Οι μπεντονίτες είναι άργιλοι που αποτελούνται κυρίως από σμεκτίτη, ανεξάρτητα από το μηχανισμό γένεσης. Οι ιδιότητες των μπεντονιτών υπαγορεύονται από το σμεκτίτη

Μπεντονίτης

Οι μπεντονίτες βρίσκουν πολλές βιομηχανικές εφαρμογές.

Γι’ αυτό το λόγο παράγονται και συνθετικοί σμεκτίτες από τη βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια οι σμεκτίτες βρίσκουν εφαρμογές στην παραγωγή νανοσύνθετων υλικών.

Πώς απαντούν στη φύση;

  • Σχηματίζουν στρώματα ποικίλου πάχους (στρωματοειδή κοιτάσματα).
  • Σχηματίζουν στρωματοκαθοριζόμενα κοιτάσματα που συχνά είναι σύνθετα.
  • Σχηματίζουν κοιτάσματα ακανόνιστου σχήματος γύρω από δομικά συστατικά όπως ρήγματα. Σε αυτή την περίπτωση συχνά παρατηρούνται συγκεντρικές δομές.