Νέο Κύμα

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο όρος Νέο Κύμα έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει αρκετά κινήματα στις τέχνες. Αυτά περιλαμβάνουν:

Κινήματα στον κινηματογράφο Επεξεργασία

Κινήματα στην μουσική Επεξεργασία

Άλλα Επεξεργασία


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.