Για άλλες χρήσεις, δείτε: Ναυαρχείο (αποσαφήνιση).

Με το όνομα Ναυαρχείο φέρεται γενικά η ανώτατη αρχή – διοίκηση πολεμικών πλοίων. Σε πολλά κράτη ο όρος αυτός είναι συνώνυμος με το Υπουργείο των Ναυτικών όπως «Συμβούλιο του Ναυαρχείου». Επίσης με το ίδιο όνομα φέρεται και το κτίριο ή το συγκρότημα όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία αυτή.

Σε μεγάλα ναυτικά κράτη π.χ. Αγγλία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, κ.ά. στα οποία υφίσταται ο θεσμός του ναυαρχείου αυτό αποτελεί την ανώτατη διοικητική αρχή των ναυτικών δυνάμεων στις οποίες ο Υπουργός Ναυτικών αποτελεί τον «κοινοβουλευτικό σύνδεσμο» μεταξύ Ναυτικού και Βουλής.

Ο αρτιότερος τέτοιος οργανισμός ναυαρχείου είναι της Αγγλίας που φέρει τον τίτλο "Βασιλικό Βρετανικό Ναυαρχείο" που συγκροτείται από τέσσερις ναυάρχους όπου και καθιερώθηκε να ονομάζονται «Λόρδοι του Ναυαρχείου», ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι κάτοχοι του τίτλου. Έτσι ο αρχαιότερος εξ αυτών ονομάζεται "1ος ναυτικός Λόρδος" σε αντιδιαστολή με τον εκάστοτε Υπουργό των Ναυτικών που ονομάζεται "1ος πολιτικός Λόρδος" και ο οποίος έχει για γραμματέα του έναν υποναύαρχο. Ο "1ος ναυτικός Λόρδος" είναι στη πράξη ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του βρεττανικού βασιλικού Ναυτικού. Ο "2ος ναυτικός Λόρδος" ασχολείται με θέματα διοίκησης, ο "3ος ναυτικός Λόρδος" ασχολείται με τεχνική υποδομή, και ο "4ος ναυτικός Λόρδος" με πάσης φύσεως θεμάτων διοικητικής μέριμνας (τροφοδοσίες, υλικά, ιματισμό κ.λπ)

Στο γαλλικό και ιταλικό πολεμικό ναυτικό υφίσταται ο θεσμός του "Συμβουλίου των ναυάρχων", που έχει περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα εισηγήσεων για τον αντίστοιχο υπουργό. Στην Ελλάδα αντί του όρου αυτού υφίσταται σήμερα το "Aνώτατο Συμβούλιο του Ναυτικού" που συνέρχεται υπό τον Υπουργό και συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα, ασχολούμενο με τα πάσης φύσεως διοικητικά, οικονομικά και τεχνικά ζητήματα του Όπλου και πάντα με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Τα ναυαρχεία στεγάζονται συνήθως μέσα σε Ναυστάθμους ή εγγύτατα αυτών.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία