Εμπορικός αποκλεισμός

(Ανακατεύθυνση από Ναυτικός αποκλεισμός)

Ο εμπορικός αποκλεισμός (commercial blockade), σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα με το Δίκαιο Πολέμου αποτελεί στην ουσία ένα σύνολο προκαταρκτικών ενεργειών του πολιορκητικού πολέμου που έχουν ως στόχο την αποκοπή κάθε επικοινωνίας του πολιορκουμένου.

ΔιάκρισηΕπεξεργασία

1. Ανάλογα στο χώρο που εφαρμόζεται διακρίνεται σε:

α) Ηπειρωτικό αποκλεισμό,
β) Ναυτικό αποκλεισμό και
γ) Αεροπορικό αποκλεισμό.

2. Ανάλογα με την μορφή με την οποία εφαρμόζεται, έναντι τρίτων, διακρίνεται σε:

α) Υποχρεωτικό αποκλεισμό και
β) Πλασματικό αποκλεισμό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Διακήρυξη των Παρισίων του 1865, (Πολέμου συμβάσεις), που τέθηκε και η βασική έννοια του όρου, προκειμένου αυτός να είναι υποχρεωτικός, έναντι τρίτων, θα πρέπει η Πολιτεία (χώρα) που τον επιβάλει έναντι άλλης χώρας να έχει και τη δύναμη της επιβολής του με στρατιωτικές δυνάμεις ώστε να επιφέρει νόμιμα αποτελέσματα. Διαφορετικά αν αυτός συνίσταται σε μια γραπτή προκήρυξη, δηλαδή διακοίνωση που αναφέρεται σε αποκλεισμό χώρου (στεριάς, θάλασσας ή αέρος) μιας επικράτειας χωρίς να σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις που να εποπτεύσουν την εφαρμογή του, χαρακτηρίζεται πλασματικός και η εφαρμογή του από τρίτους εξαρτάται ή επαφίεται στις επιμέρους συμμαχίες και εμπορικές διεθνείς σχέσεις των τελευταίων.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία