Με τον όρο ναυτιλιακή υποδομή (Shipping infrastructure, προφέρεται: σίπινγ ινφρεστράκτσουρ) χαρακτηρίζονται όλοι εκείνοι οι θεσμοί που λαμβάνουν τα διάφορα κράτη και ιδιαίτερα οι ναυτικές Χώρες με τους οποίους θέτονται οι βάσεις που βοηθούν την ναυτιλιακή δράση και ανάπτυξη. Η Ναυτιλιακή υποδομή θεωρείται ουσιώδης τομέας της Ναυτιλιακής Πολιτικής κάθε κράτους αλλά και των διεθνών οικονομικών οργανισμών π.χ. Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ευρύτερη έννοια της Ναυτιλιακής Υποδομής εντάσσονται οι ακόλουθοι τομείς: