Νεεμάν

βιβλικό πρόσωπο

Ο Νεεμάν είναι πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, Σύρος στρατηγός.

Η θεραπεία του ΝεεμάνΕπεξεργασία

Ο Νεεμάν είχε λέπρα και κανείς δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει. Μια υπηρέτρια του μίλησε για τον Ελισαίο. Ο Νεεμάν πήγε στο Ισραήλ για να βρει τον Ελισαίο. Για να θεραπευτεί έπρεπε να κάνει μπάνιο επτά φορές στον Ιορδάνη. Ο Νεεμάν, αν και θύμωσε, έκανε μπάνιο επτά φορές και θεραπεύτηκε.