Η Αγία Γραφή, Τα Ιερά Κείμενα Μεταφρασθέντα εκ των Θείων Αρχετύπων

(Ανακατεύθυνση από Νεοελληνική Μετάφραση)

Η Η Αγία Γραφή, Τα Ιερά Κείμενα Μεταφρασθέντα εκ των Θείων Αρχετύπων, επίσης Μετάφραση του Βάμβα και Νεοελληνική Μετάφραση, είναι μια από τις πιο διαδεδομένες ελληνικές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και αποτελεί ενδογλωσσική απόδοση του Βιβλικού κειμένου στην καθαρεύουσα. Συντομογραφείται ως ΝΜ και ΒΑΜ.

Το εξώφυλλο της Νεοελληνικής Μετάφρασης της Αγίας Γραφής

Ιστορικό

Επεξεργασία

Η μετάφραση αυτή άρχισε το 1831 από τον Ορθόδοξο αρχιμανδρίτη και καθηγητή του Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νεόφυτο Βάμβα με τη βοήθεια και άλλων μελετητών. Η πλήρης μετάφρασή του δημοσιεύθηκε το 1850. Δεδομένου ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα τον υποστήριζε, συνεργάστηκε με τη Βρετανική και Ξένη Βιβλική Εταιρία (BFBS) στη δημοσίευση και την κυκλοφορία της μετάφρασης.

Οι Ευαγγελικές και Πεντηκοστιανές εκκλησίες της Ελλάδας, παραδοσιακά χρησιμοποιούν την Νεοελληνική Μετάφραση.

Σήμερα η Νεοελληνική Μετάφραση κυκλοφορεί από την Ελληνική Βιβλική Εταιρία σε διάφορες εκδόσεις. Η βασική έκδοση αριθμεί 1.102 σελίδες και χιλιάδες παραπομπές.

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • π. Γ. Δ. Μεταλληνός, Το ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την vεοελληνικήv κατά τον ΙΘ΄ αι., Εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 1977.

Βλέπε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Εκδόσεις διαθέσιμες στο ίντερνετ

Επεξεργασία

Άλλες πληροφορίες

Επεξεργασία