Ως Νόμιμο χρήμα (legal tender) ορίζεται κάθε μέσο πληρωμής το οποίο, βάσει νόμου, πρέπει να γίνεται αποδεκτό για την αποπληρωμή χρηματικών οφειλών[1]. Ο ακριβής ορισμός μπορεί να διαφέρει με βάση το νομικό σύστημα της κάθε χώρας. Ωστόσο, συνήθως όλες οι υποδιαιρέσεις του νομίσματος κάθε χώρας (σε χαρτονομίσματα τουλάχιστον) είναι αποδεκτές ως νόμιμο χρήμα στην αντίστοιχη χώρα. Κύριο χαρακτηριστικό του νόμιμου χρήματος αποτελεί ότι η προσφορά του ως πληρωμή, εξοφλεί άμεσα αντίστοιχο ποσό χρέους. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής όπως πιστωτικές κάρτες, χρεωστικές κάρτες, επιταγές, ξένα νομίσματα, συχνά δε θεωρούνται νόμιμο χρήμα[2]. Μία συνηθισμένη μορφή νόμιμου χρήματος αποτελούν τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα που αντιστοιχούν στο νόμισμα της εκάστοτε περιοχής όπως π.χ. το ευρώ σε ορισμένα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης[3].

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Ξενόγλωσσο επενδυτικό λεξικό (1) Αρχειοθετήθηκε 2011-12-13 στο Wayback Machine. για τον όρο legal tender δίνει τον ορισμό (μεταφρασμένο): Η νομισματική μονάδα μιας χώρας η οποία πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως πληρωμή για ένα χρέος.
  2. Ξενόγλωσσο επενδυτικό λεξικό (2) Αρχειοθετήθηκε 2012-01-18 στο Wayback Machine. για τον όρο legal tender δίνει τον ορισμό (μεταφρασμένο): Υποδιαίρεση της νομισματικής μονάδας μιας χώρας η οποία, βάσει νόμου, πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως μέσο εμπορικών συναλλαγών και πληρωμών χρηματικού χρέους. Ενώ συνήθως όλες οι υποδιαιρέσεις των εν κυκλοφορία χαρτονομισμάτων είναι νόμιμο χρήμα, η υποδιαίρεση και το ποσό κερμάτων που είναι αποδεκτό ως νόμιμο χρήμα ποικίλει από χώρα σε χώρα. Επιταγές και ταχυδρομικές επιταγές δεν αποτελούν νόμιμο χρήμα και γίνονται αποδεκτές μόνο κατ' επιλογή του πιστωτή, δανειστή ή πωλητή.
  3. Ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Αρχειοθετήθηκε 2016-04-20 στο Wayback Machine.. Αναφέρει:"Σήμερα τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ αποτελούν νόμιμο χρήμα στα 18 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης..." Ανάκτηση 14 Σεπτεμβρίου 2014