Οι ξανθοφύλλες (παλαιότερα φυλλοξανθίνες) είναι οργανικές κυκλικές χημικές ενώσεις που ανήκουν στα καροτενοειδή. Είναι κίτρινες ή πορτοκαλέρυθρες χρωστικές, οι οποίες, μαζί με τα καροτένια χαρακτηρίζονται και ως λιποχρώματα, λόγω της διαλυτότητάς τους σε λίπη και διαλύτες λιπών. Ανευρίσκονται τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό βασίλειο. Ορισμένες από τις ενώσεις αυτής της τάξης είναι:

Και δύο αυτές ενώσεις είναι ισομερείς και ανήκουν στα καροτένια.

  • Βιολαξανθίνη: Ανευρίσκεται σε πολλά άνθη, είναι (διεπ)οξείδιο της ζεαξανθίνης
  • Ασταξανθίνη: Πορτοκαλέρυθρη χρωστική, η οποία ανευρίσκεται στα αυγά του αστακού. Οξειδώνεται εύκολα προς αστακίνη, μια τετρακετόνη ερυθρού χρώματος, στην οποία οφείλει το χρώμα του το κέλυφος του αστακού και άλλων οστρακοδέρμων, απαντά όμως και σε πολλά είδη ιχθύων.
  • Διατοξανθίνη: Ανευρίσκεται ως χρωστική στα Διάτομα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Γ. Α. Βάρβογλης, Ν. Ε. Αλεξάνδρου, Οργανική Χημεία, Αθήνα, 1971