Ξύλινα πνευστά της συμφωνικής ορχήστρας

Αυτό το λήμμα αφορά την ομάδα ξύλινων πνευστών οργάνων στο πλαίσιο της συμφωνικής ορχήστρας. Για άλλα ξύλινα πνευστά, δείτε: αερόφωνα.

Τα ξύλινα πνευστά είναι ομάδα πνευστών μουσικών οργάνων και ως όρος χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνικής ορχήέστρας καθώς και σε άλλα μουσικά σύνολα. Ονομάζονται έτσι όχι απαραίτητα επειδή είναι φτιαγμένα από ξύλο αλλά κυρίως διότι είτε κατασκευάζονταν παραδοσιακά από ξύλο (π.χ. φλάουτο), είτε επειδή ο ήχος τους συγγενεύει με τον ήχο των ξύλινων πνευστών.

Μερικά παραδείγματα ξύλινων πνευστών από ορχήστρα.

Τα ξύλινα πνευστά θεωρούνται από τα παλαιότερα γνωστά μουσικά όργανα. Τα πρώτα ευρήματα, που χρονολογούνται από την παλαιολιθική εποχή (περίπου 20.000 π.Χ.), είναι ορισμένα πρωτόγονα φλάουτα, φτιαγμένα από κούφια κόκκαλα μεγάλων ζώων. Είχαν μία μόνο οπή και παρήγαγαν ένα μοναδικό ήχο (όπως ακριβώς συμβαίνει όταν φυσάμε στο στόμιο ενός μπουκαλιού).

Η συμφωνική ορχήστρα περιλαμβάνει φλάουτα και πίκολο, όμποε και αγγλικό κόρνο, κλαρινέτα και μπάσο κλαρινέτο, φαγκότα και κόντρα φαγκότο. Μερικές φορές συμπεριλαμβάνεται στην ορχήστρα και το σαξόφωνο.

Σε όλα τα πνευστά όργανα, για να παραχθεί ένας ήχος, πρέπει η στήλη του αέρα που περιέχεται μέσα στο σωλήνα του οργάνου να τεθεί σε παλμική κίνηση, να δημιουργηθούν δηλαδή μέσα στο σωλήνα κύματα από αέρα. Αυτά τα κύματα αέρα, στα ξύλινα πνευστά, δημιουργούνται με διαφορετικούς τρόπους.

Τα ξύλινα πνευστά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Φλάουτο (σε διάφορες τονικότητες)
  2. Πίκολο
  1. Κλαρινέτο (σε διάφορες τονικότητες)
  2. Μπάσο κλαρινέτο
  3. Σαξόφωνο (σε διάφορες τονικότητες)
  1. Όμποε
  2. Αγγλικό κόρνο
  3. Φαγκότο