Οίκος της Μπραγκάνσα

Βασιλική δυναστεία

Ο Οίκος της Μπραγκάνσα είναι ένας δυναστικός Οίκος, που τα μέλη του ήταν δούκες της Μπραγκάνσα, βασιλείς της Πορτογαλίας και αυτοκράτορες της Βραζιλίας. Είναι πλάγιος κλάδος του Οίκου των Καπετιδών-Πορτογαλίας. Ο Οίκος έδωσε επτά δούκες της Μπραγκάνσα, ένδεκα βασιλείς της Πορτογαλίας και τρεις αυτοκράτορες της Βραζιλίας.

ο θυρεός των δουκών της Μπραγκάνσα

Δούκες της Μπραγκάνσα

Επεξεργασία
 
ο θυρεός των Μπραγκάνσα ως βασιλέων της Πορτογαλίας

Βασιλείς της Πορτογαλίας

Επεξεργασία

Οι απόγονοί τους ήταν του Οίκου της Σαξονίας - Κόμπουργκ & Γκότα, κλάδου των Βέττιν.

 
ο θυρεός της αυτοκρατορίας της Βραζιλίας

Αυτοκράτορες της Βραζιλίας

Επεξεργασία
 • Μαρία (1815-16) ως βασίλισσα της Βραζιλίας. Επίσης βασίλισσα της Πορτογαλίας (ως Μαρία Α΄)
 • Ιωάννης (1816-22) ως βασιλιάς, μετά αυτοκράτορας της Βραζιλίας. Επίσης βασιλιάς της Πορτογαλίας (ως Ιωάννης ΣΤ΄)
 • Πέτρος Α΄ (1822-31) και βασιλιάς της Πορτογαλίας (ως Πέτρος Δ΄)
 • Πέτρος Β΄ (1831-89)

Γενεαλογία τού Οίκου της Μπραγκάνσα

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος Α΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
Ιωάννης Α΄
βασ. της Πορτογαλίας
ΟΙΚΟΣ ΑΒΙΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εδουάρδος Α΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
Ιωάννης
κοντόσταυλος της Πορτογαλίας
 
 
Ερρίκος
ο θαλασσοπόρος
 
 
 
 
 
Αλφόνσος
δούκας της Μπραγκάνσα
ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλφόνσος Ε΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
Φερδινάνδος
δούκας του Βιζέου, Μπέζα
 
 
 
 
 
 
Ισαβέλλα
 
Αλφόνσος
μαρκήσιος της Βαλένσα
 
Φερδινάνδος Α΄
δούκας της Μπραγκάνσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
Εμμανουήλ Α΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος Β΄
δούκας της Μπραγκάνσα
 
Ιωάννης
μαρκήσιος του Μοντεμόρ-ο-Νόβο
 
Άλβαρο
κύριος των Φερρέιρα,
Καντάβαλ, Τεντούγκαλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Γ΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
Ερρίκος
βασ. της Πορτογαλίας
 
Εδουάρδος
δούκας του Γκιμαράες
 
 
 
 
 
Ιάκωβος
δούκας της Μπραγκάνσα
 
Διονύσιος
κόμης του Λέμος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης-Εμμανουήλ
πρίγκιπας της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
Αικατερίνη
 
 
 
 
 
 
Θεοδόσιος Α΄
δούκας της Μπραγκάνσα
 
Ισαβέλλα
 
Κωνσταντίνος
αντιβασιλιάς της Πορτογαλικής Ινδίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σεβαστιανός
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄
δούκας της Μπραγκάνσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδόσιος Β΄
δούκας της Μπραγκάνσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δ΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδόσιος
πρίγκιπας της Βραζιλίας
 
 
Αλφόνσος ΣΤ΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
Πέτρος Β΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Ε΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φραγκίσκος
δούκας της Μπέζα
 
Αντώνιος
πρίγκιπας της Πορτογαλίας
 
Εμμανουήλ
κόμης του Οουρέμ
 
(νόθος) Μιχαήλ
ευγενής
 
(νόθος) Ιωσήφ
αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωσήφ
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
Κάρολος
πρίγκιπας
 
Πέτρος Γ΄
συμβασ. της Πορτογαλίας
 
Αντώνιος
ιππότης Τάγματος Χριστού
 
Γασπάρ
αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα
 
Ιωσήφ
υψηλός Ιεροεξεταστής
 
Ιωάννης
ναύαρχος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης-Κάρολος
δούκας τού Λαφόες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Μαρία Α΄
βασ. της Πορτογαλίας,
βασ. της Βραζιλίας
 
Βενεδίκτη
 
Ιωσήφ
πρίγκιπας Βραζιλίας
 
  
Ιωάννης ΣΤ΄
βασ. της Πορτογαλίας,
βασ. μετά αυτ. της Βραζιλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Πέτρος Δ΄
βασ. της Πορτογαλίας
Α΄ αυτ. της Βραζιλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Α΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φερδινάνδος Β΄
βασ. της Πορτογαλίας
ΟΙΚΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΥΡΓΚ & ΓΚΟΤΤΑ
 
 
Μαρία Β΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
Πέτρος Β΄
αυτ. της Βραζιλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ (Β΄)
δούκας της Μπραγκάνσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πέτρος Ε΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
Λουδοβίκος
βασ. της Πορτογαλίας
 
Ισαβέλλα
διάδοχος της Βραζιλίας
σύζ. Γκαστόν
κόμης του Ε
ΟΙΚΟΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ
 
Μιχαήλ
δούκας του Βιζέου
 
Φραγκίσκος-Ιωσήφ
πρίγκιπας της Μπραγκάνσα
 
Εδουάρδος (Β΄)
δούκας της Μπραγκάνσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρολος
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ντουάρτε Πίο
δούκας της Μπραγκάνσα
 
Μιχαήλ
δούκας του Βιζέου
 
Ερρίκος
δούκας της Κοΐμπρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εμμανουήλ Β΄
βασ. της Πορτογαλίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλφόνσος
πρίγκιπας της Μπέιρα
 
Ντίνις
δούκας του Πόρτο
 • Barbosa, Ignacio de Vilhena (1860). As cidades e villas da Monarchia portugueza que teem brasão d'armas: Volume I. Lisboa: Typographia do Panorama.
 • Berry, William (1828). Encyclopaedia Heraldica or Complete Dictionary of Heraldry: Volume I. London: Sherwood, Gilbert and Piper.
 • Brazil (1890). Collecção das leis do Brazil de 1812. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional.
 • Leal, Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho (1882). Portugal Antigo e Moderno; Diccionario: Volume X. Lisboa: Mattos Moreira.
 • McMurdo, Edward (1889). History of Portugal: Volume 3. London: S. Low, Marston, Searle, & Rivington.
 • Nicolas, Sir Nicholas Harris (1841). History of the orders of knighthood of the British Empire; of the order of the Guelphs of Hanover; and of the medals, clasps and crosses, conferred for naval and military services; Volume I. London: Pickering, Rodwell.
 • Sousa, D. Antonio Caetano de (1736). Historia Genealogica da Casa Real Portugueza: Tomo II. Lisboa: Joseph Antonio da Sylva.