Οίκος του Νταμπιέρ

ευγενής οικογένεια

O Οίκος του Νταμπιέρ (γαλλ. Maison de Dampierre) έπαιξε σημαίνοντα ρόλο από τον 12ο ως τον 14ο αι. στην Καμπανία, όπου βρίσκεται η κυριότητα του Νταμπιέρ. Μέλη του Οίκου έγιναν κόμητες της Φλάνδρας, του Νεβέρ, του Αρτουά, της κομητείας της Βουργουνδίας (Φρανς-Κοντέ) και κόμητες -μετέπειτα δούκες- του Ρετέλ.

O θυρεός τού κόμη τού Νταμπιέρ

Το πρώτο γνωστό μέλος του Οίκου είναι ο Γκυ Α΄ κύριος του Νταμπιέρ. Ο κύριος κλάδος εξέλιπε το 1384 με τον Λουδοβίκο Β΄ κόμη της Φλάνδρας, Αρτουά, Βουργουνδίας, Ρετέλ, Νεβέρ, που τον διαδέχθηκε η κόρη του Μαργαρίτα Γ΄ κόμη της Φλάνδρας. Αυτή στον πρώτο γιο της Ιωάννη έδωσε τη Φλάνδρα, Αρτουά, Βουργουνδία, στον δεύτερο Αντώνιο το Ρετέλ και στον τρίτο Φίλιππο Β΄ το Νεβέρ. Ο πλάγιος κλάδος των κομήτων του Ναμύρ εξέλιπε το 1429 με τον Ιωάννη Γ΄ κόμη του Ναμύρ.

Ιστορία του Οίκου

Επεξεργασία

Ο Οίκος είχε μία ανταγωνιστική σχέση με τον Οίκο του Αβέν. Ο Βαλδουίνος Θ΄ κόμης της Φλάνδρας, ΣΤ΄ του Αινώ και Α΄ λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης είχε δεύτερη κόρη τη Μαργαρίτα Β΄ κόμισσα της Φλάνδρας, που παντρεύτηκε τον Μπουσάρ Δ΄ κόμη του Αβέν. Η πρώτη κόρη Ιωάννα διαμαρτυρήθηκε για το μερίδιό της και ήλθε σε αντιπαλότητα με τη Μαργαρίτα Β΄, ώσπου κατάφερε να ακυρώσει τον γάμο της με τον Μπουσάρ Δ΄, τον οποίο αιχμαλώτισε το 1219. Έπεισε τη Μαργαρίτα Β΄ να κάνει δεύτερο γάμο με τον Γουλιέλμο Β΄ κόμη του Νταμπιέρ. Η ακύρωση του πρώτου γάμου δεν ήταν ακριβώς νόμιμη και έτσι η εγκυρότητα του δεύτερου ήταν αμφίβολη. Το αν τα τέκνα μπορούσαν να θεωρηθούν νόμιμοι διάδοχοι προκάλεσε τον Πόλεμο για τη Διαδοχή της Φλάνδρας και του Αινώ.

Το 1246 ο Λουδοβίκος Θ΄ της Γαλλίας αποφάσισε το Αινώ να πάει στα τέκνα του πρώτου γάμου και η Φλάνδρα (της οποίας ήταν επικυρίαρχος) σε εκείνα του δεύτερου. Η Μαργαρίτα Β΄ έδωσε τη Φλάνδρα στα τέκνα του δεύτερου γάμου, όχι όμως το Αινώ. Τότε ο πρωτότοκος γιος της Ιωάννης Α΄ των Αβέν απευθύνθηκε στον αδελφό της συζύγου του, τον Γουλιέλμο Β΄, διεκδικητή βασιλιά της Γερμανίας (και ως εκ τούτου επικυρίαρχου του Αινώ), που τον έπεισε να καταλάβει το Αινώ. Το 1253 ο Ιωάννης Α΄ νίκησε τον ετεροθαλή αδελφό του Γκυ των Νταμπιέρ στη μάχη του Βεστ-Καπέλ, τον φυλάκισε και ανάγκασε τη μητέρα τους να του παραχωρήσει το Αινώ.

Η Μαργαρίτα Β΄ δεν έμεινε άπρακτη: παραχώρησε το Αινώ στον Κάρολο Α΄ των Καπετιδών-Ανζού, που το διεκδίκησε με πόλεμο, αλλά απέτυχε. Το 1254 επέστρεψε από τη Σταυροφορία ο Λουδοβίκος Θ΄, μεγαλύτερος αδελφός του Καρόλου Α΄ και επέβαλε την πρότερή του απόφαση. Έτσι έληξε και η τρίτη φάση του Πολέμου αυτού.

Γενεαλογία του Οίκου του Νταμπιέρ

Επεξεργασία
 
 
 
 
Αρσαμπώ Ζ΄
κύριος του Μπουρμπόν
1ος ΟΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΝ
 
Γκυ Α΄
κύριος του Νταμπιέρ
ΟΙΚΟΣ ΝΤΑΜΠΙΕΡ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρσιμπάλντ
διάδοχος του Μπουρμπόν
 
Γουλιέλμος Α΄
κύριος του Νταμπιέρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματθίλδη
κυρία του Μπουρμπόν
 
Γκυ Β΄
κύριος του Νταμπιέρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρσαμμπώ Η΄
κύριος του Μπουρμπόν
2ος ΟΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΝ
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Β΄
κύριος του Νταμπιέρ
 
Μαργαρίτα Β΄
κόμισσα της Φλάνδρας
ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρσαμμπώ Θ΄
κύριος του Μπουρμπόν
 
Γουλιέλμος Β΄
κόμης της Φλάνδρας
 
Γκυ
κόμης της Φλάδρας
 
1.Ισαβέλλα των Λίμπουργκ-Λουξεμβούργου
κόμισσα του Ναμύρ
2.Ματθίλδη του Μπετύν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγνή των Νταμπιέρ
κυρία του Μπουρμπόν
Ιωάννης
κύριος του Σαρολαί
ΟΙΚΟΣ ΒΟΥΡΓΟΥΝΔΙΑΣ
 
 
 
 
 
(1) Ροβέρτος Γ΄
κόμης της Φλάνδρας
 
(1) Ιωάννης
επίσκοπος Μετς, Λιέγης
 
(1) Φίλιππος
κόμης του Κιέτι & Τεάνο
 
 
 
 
 
(2) Ιωάννης Α΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
(2) Γκυ
κόμης της Ζηλανδίας,
κύριος του Ρονς
 
Μαργαρίτα
Ιωάννης Α΄
δούκας της Βραβάντης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Α΄
κόμης του Νεβέρ
 
Ιωάννης Β΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
Γκυ Β΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
Φίλιππος Γ΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
Γουλιέλμος Α΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
Ροβέρτος
ιππότης της Περικνημίδος
 
Μαρία
Αμεδαίος Ε΄
δούκας της Σαβοΐας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Α΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γουλιέλμος Β΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
Ιωάννης Γ΄
μαρκήσιος του Ναμύρ
 
Άννα της Σαβοΐας
 
Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Β΄
κόμης της Φλάνδρας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαργαρίτα Γ΄
κόμισσα της Φλάνδρας
 
1.Φίλιππος Α΄
δούκας της Βουργουνδίας
2.Φίλιππος Β΄ των Βαλουά
δούκας της Βουργουνδίας
 
  • Evergates, Theodore (2007). The Aristocracy in the County of Champagne, 1100-1300. University of Pennsylvania Press.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα House of Dampierre στο Wikimedia Commons