Οίκος της Πομερανίας

οίκος ευγενών
(Ανακατεύθυνση από Οίκος των Γκρίφφινς)

Ο Οίκος της Πομερανίας η Οίκος των Γρυπών (Γκρίφφινς), πολων. Gryfici ήταν μία ευγενής οικογένεια, που μέλη της έγιναν δούκες της Πομερανίας από τον 12ο αι. ως το 1637. Το όνομα Γκρίφφινς χρησιμοποιήθηκε από τη δυναστεία μετά τον 15ο αι. και λήφθηκε από τον θυρεό τού δουκάτου, που έχει έναν γρύπα. Ο Βάρτισλαβ Α΄ ήταν ο πρώτος ιστορικός ηγεμόνας τού δουκάτου και ο ιδρυτής τού Οίκου.

Ο θυρεός των δουκών της Πομερανίας: ερυθρός γρύπας επί αργυρού πεδίου.

Τα πιο εξέχοντα μέλη των Γκρίφφιν ήταν ο Έρικ, που έγινε βασιλιάς της ένωσης τού Κάλμαρ (Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας) το 1397. Ο τελευταίος δούκας τού Οίκου στην Πομερανία ήταν ο Μπόγκισλαβ ΙΔ΄, που απεβίωσε το 1637 κατά τον Τριακονταετή Πόλεμο, ο οποίος έληξε μοιράζοντας την Πομερανία μεταξύ Βρανδεμβούργου-Πρωσίας και Σουηδίας. Η αδελφή του Άννα φον Κρόυ απεβίωσε το 1660, η τελευταία των Γκρίφφιν.

Το όνομα τού Οίκου

Επεξεργασία

Το έλαβε από τον γρύπα (griffin), σύμβολο στον θυρεό τους. Η πιο παλαιά χρήση τού γρύπα ως έμβλημα τού Οίκου έχει πιστοποιηθεί σε βούλα τού Καζιμίρ Β΄ και δείχνει το μυθικό πτηνό μέσα σε ασπίδα· η βούλα συνοδεύει έγγραφο τού 1194. Το όνομα της χώρας Πομερανία προέρχεται από το Σλαβικό Po more, που σημαίνει "(γη) κατά μήκος της θάλασσας".

Οι κλάδοι

Επεξεργασία
  • Στολπ, κύριος κλάδος, εξέλιπε.
  • Βόλγκαστ, πλάγιος κλάδος, που όταν εξέλιπε ο κλάδος Στολπ, έγινε κύριος κλάδος.
  • Στεττίν, πλάγιος κάδος.

Γενεαλογία τού Οίκου των Γκρίφφινς, δουκών της Πομερανίας

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάρτισλαβ Α΄
δούκας της Πομερανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ράτιμπορ Α΄
δούκας της Πομερανίας
ΡΑΤΙΜΠΟΡΙΔΕΣ
 
Σβάντιμπορ Α΄
ΣΒΑΝΤΙΜΠΟΡΙΔΕΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόγκισλαβ Α΄
δούκας της Πομερανίας
 
Καζιμίρ Α΄
δούκας της Πομερανίας-Ντεμμίν
 
 
 
 
 
Μπόγκισλαβ
 
Βάρτισλαβ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάρτισλαβ Β΄
δούκας της Πομερανίας-Ντεμμίν
 
Μπόγκισλαβ Β΄
δούκας της Πομερανίας
 
 
 
 
 
Καζιμίρ Β΄
δούκας της Πομερανίας-Ντεμμίν
 
Ράτιμπορ Β΄
δούκας της Πομερανίας
 
Καζιμίρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπάρνιμ Α΄
δούκας της Πομερανίας
 
Μπόγκισλαβ Γ΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
 
Βάρτισλαβ Γ΄
δούκας της Πομερανίας-Ντεμμίν
 
 
 
 
 
Σβάντιμπορ Β΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόγκισλαβ Δ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
Μπάρνιμ Β΄
δούκας της Πομερανίας
 
 
 
 
 
Όθων Α΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΕΤΤΙΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βάρτισλαβ Δ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπάρνιμ Γ΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόγκισλαβ Ε΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΛΠ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπάρνιμ Δ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
Βάρτισλαβ Ε΄
δούκας της Πομερανίας-Νόιστεττιν
 
Καζιμίρ Γ΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
Σβάντιμπορ Γ΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
Μπόγκισλαβ Ζ΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζιμίρ Δ΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
 
Βάρτισλαβ Ζ΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
 
Μπόγκισλαβ Η΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
 
Μπάρνιμ Ε΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
 
Βάρτισλαβ ΣΤ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
Μπόγκισλαβ ΣΤ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
Όθων Β΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
Καζιμίρ Ε΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έρικ Α΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
βασ. Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας
 
Μπόγκισλαβ Θ΄
δούκας της Πομερανίας-Στολπ
 
 
 
 
 
Μπάρνιμ ΣΤ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
Βάρτισλαβ Η΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
 
 
 
 
Ιωακείμ
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπάρνιμ Ζ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ-Ντεμμίν
 
Βάρτισλαβ Θ΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
Μπάρνιμ Η΄
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ-Μπαρτ
 
Σβάντιμπορ Δ΄
πρίγκιπας
 
Όθων Γ΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έρικ Β΄
δούκας της Πομερανίας
 
Βάρτισλαβ Ι΄
δούκας της Πομερανίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόγκισλαβ Ι΄
δούκας της Πομερανίας
 
Σβάντιμπορ Ε΄
πρίγκιπας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεώργιος Α΄
δούκας της Πομερανίας
 
Μπάρνιμ Θ΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπόγκισλαβ ΙΑ΄
 
Φίλιππος Α΄
δούκας της Πομερανίας
 
Μπόγκισλαβ ΙΒ΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης-Φρειδερίκος
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
Μπόγκισλαβ ΙΓ΄
δούκας της Πομερανίας
 
Ερνέσος-Λουδοβίκος
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
Μπάρνιμ Ι΄
δούκας της Πομερανίας
 
Καζιμίρ ΣΤ΄
επίσκοπος του Καμμίν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φίλιππος Β΄
δούκας της Πομερανίας-Στεττίν
 
Φραγκίσκος
δούκας της Πομερανίας-Μπαρτ
 
Μπόγκισλαβ ΙΔ΄
δούκας της Πομερανίας
 
Γεώργιος Β΄
δούκας της Πομερανίας-Ρύγκενβάλντεν
 
Ούλριχ
διοικητής του πριγκιπάτου-επισκοπής του Κομμίν
 
Φίλιππος-Ιούλιος
δούκας της Πομερανίας-Βόλγκαστ
 
  • Edward Rymar: Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 1995.
  • Martin Wehrmann: Genealogie des pommerschen Fürstenhauses. Veröffentlichungen the landesgeschichtlichen Forschungsstelle für Pommern, Reihe 1, Bd. 5. Leon Saunier, Stettin 1937.
  • Martin Wehrmann: Geschichte von Pommern. Weltbild Verlag 1992, Reprint der Ausgaben von 1919 und 1921, ISBN 3-89350-112-6
  • Udo Madsen: Die Greifen - Das herzogliche Geschlecht von Pommern