Ο Οίκος των Ετσονιδών, γερμ. Haus von Ezzonen είναι ένας Οίκος της Λοθαριγγίας (Λωρραίνης), με διάρκεια από τον 9ο αι. ως τον 19ο. Ένας κλάδος αργότερα απέκτησε το Μπεργκ (Berg), σχηματίζοντας τον Οίκο του Μπεργκ, ο οποίος συνεχίστηκε ως Οίκος του Λίμπουργκ-Στίρουμ, παράλληλα με έναν νέο κλάδο, τον Οίκο του Λα Μαρκ.

Ιστορία του Οίκου Επεξεργασία

Αρχηγέτης του Οίκου είναι ο Έρενφρητ Α΄ κόμης του Μπλης, Μάας, Κέλνταχ & Μπονν (απεβ. 904). Ίσως ήταν απόγονος των Καρολιδών ή των βασιλέων της Θουριγγίας. Τον 11ο αι. οι Ετσονίδες ήλθαν σε επιγαμία με τον Οίκο των Οθωνιδών βασιλέων της Γερμανίας και έτσι έγιναν επιφανείς. Ο τρισεγγονός του Έρενφρητ Α΄, ο Έτσο παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας, έδωσε το όνομα στον Οίκο και ίδρυσε το αββαείο του Μπράουβαϊλερ. Στο 2ο ήμισυ του 12ου αι. αύξησαν τις κομητείες τους, κάτι που αντανακλά την πολιτική τους άνοδο. Κυβέρνησαν τις περισσότερες κομητείες του Ρήνου και τελικά τους δόθηκε ο τίτλος του παλατινού κόμη (δούκα) και για τις υπόλοιπες κομητείες τις περιοχής. Οι Ετσονίδες κυριάρχησαν στην πολιτική τού μέσου και κάτω Ρήνου και συνήθως εκπροσωπούσαν τους βασιλείς. Όταν στη Γερμανία βασίλευαν οι Σάλιοι, οι Ετσονίδες απέκτησαν τα δουκάτα της Σουαβίας, Καρινθίας και Βαυαρίας για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αν και είχαν στρατιωτικές επιτυχίες υπηρετώντας τους Γερμανούς βασιλείς, ωστόσο δεν παγίωσαν την εξουσία τους σε μία εδαφική ενότητα στη Λοθαριγγία.

O Έτσο νυμφεύτηκε τη Ματίλντα των Οθωνιδών, κόρη της Θεοφανούς των Σκληρών. Η Θεοφανώ ήταν κόρη της Σοφίας των Φωκάδων, ανιψιά του Νικηφόρου Β΄ και εξαδέλφη του Ιωάννη Α΄ Αυτοκρατόρων των Ρωμαίων. Ο Έτσο είχε δύο κόρες: τη Θεοφανώ ηγουμένη του αββαείου του Έσσεν και την Ριτσέζα, αγία και σύζυγο του Μιέσκο Β΄ των Πιάστ της Πολωνίας, της οποίας δισεγγονή είναι η Ειρήνη των Άρπαντ.

 
To αββαείο του Μπράουβαϊλερ ιδρύθηκε από τον Έτσο παλατινό κόμη της Λοθαριγγίας και έγινε ο τόπος ταφής μελών του Οίκου του.
 
Η Ματίλντα των Οθωνιδών (κόρη της Θεοφανούς των Σκληρών και σύζυγος του Έτσο) με τους γιους της Λιούντολφ, Χέρμαν Β΄ και Όθωνα Β΄.

Γενεαλογία των Ετσονιδών Επεξεργασία

 
 
 
 
Έρενφρητ Α΄
κόμης του Μπλης, Μάας, Κέλνταχ, Μπονν, Σαρμουά
ΟΙΚΟΣ ΕΤΣΟΝΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έμπερχαρτ Α΄
κόμης του Μπόννγκαου
 
Χέρμαν Α΄
αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έρενφρητ Β΄
κόμης του Κέλνταχ, Μπονν, Τσούλπιχ, κά
 
 
 
 
 
 
 
Θεοφανώ των Σκληρών
σύζ. Όθων Β΄
βασ. της Γερμανίας
 
Χέρμαν Α΄
παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματθίλδη των Οθωνιδών
 
Έτσο
παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέτσελιν Α΄
κόμης του Τσούλπιχ
 
 
 
 
 
Αδόλφος Α΄
κόμης του Κέλνταχ
ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΓΚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λιούντολφ
κόμης του Ζύτφεν
 
Όθων Β΄
δούκας της Σουαβίας
 
Χέρμαν Β΄
αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας
 
Ερρίκος Α΄
παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας
 
Κορράδος Γ΄
δούκας της Καρινθίας
 
Αδόλφος Β΄
κόμης του Κέλνταχ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Α΄
δούκας της Βαυαρίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χέρμαν Β΄
παλατινός κόμης της Λοθαριγγίας
 
 
 
 
 
Αδόλφος Α΄
κόμης του Μπεργκ