Οίκος των Ρουπενιδών

οικογένεια αριστοκρατών

Ο Οίκος των Ρουπενιδών ή Ρουμπενιδών είναι ο πρώτος δυναστικός Οίκος της Μικράς Αρμενίας (Κιλικίας). Τα μέλη της έζησαν από τον 11ο ως τον 13ο αι.

Ο θυρεός της Μικράς Αρμενίας.

H (Μεγάλη) Αρμενία των Βαγρατιδών ήταν υποτελής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που το 1045 την προσάρτησε τελείως. Αλλά το 1071 στο Μαντζικέρτ νίκησαν οι Οθωμανοί. Ο Ρουπέν Α΄, συγγενής του βασιλιά του Άνι, μαζί με άλλους πέρασε την οροσειρά του Ταύρου και εγκαταστάθηκε στην Ταρσό, όπου ο Ρωμαίος διοικητής τους παραχώρησε περιοχή. Έτσι ιδρύθηκε το κράτος της Μικράς Αρμενίας το 1198 από τον τέταρτο απόγονό του Λέοντα Β΄ που πήρε τον τίτλο του βασιλιά.

Όταν οι Σταυροφόροι ίδρυσαν κράτη στη Συρία και την Παλαιστίνη, το χριστιανικό βασίλειο των Ρουπενιδών ήταν ο σύνδεσμος με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Κωνσταντινούπολη και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μέλη του Οίκου έκαναν επιγαμίες με μέλη άλλων Χριστιανικών δυναστειών. Η κόρη του Λέοντα Β΄ , η Ισαβέλλα, ήταν η τελευταία του Οίκου και με το γάμο της με τον Χετούμ Α΄, το βασίλειο της Μικράς Αρμενίας πέρασε στον Οίκο των Χετουμιδών.

Γενεαλογία των Ρουπενιδών της Μικράς Αρμενίας

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρουπέν Α΄
πρίγκιπας της Αρμενίας
ΟΙΚΟΣ ΡΟΥΠΕΝΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ανιψιά Νικηφόρου Β΄ Φωκά
(δισεγγονή Βάρδα
Φωκά
πρεσβύτερου)
 
Κωνσταντίνος Α΄
πρίγκιπας της Αρμενίας
 
Θόρος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θόρος Α΄
πρίγκιπας της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Α΄
πρίγκιπας της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Β΄
πρίγκιπας της Αρμενίας
 
 
 
 
 
Θόρος Β΄
πρίγκιπας της Αρμενίας
 
Στέφανος
στρατηγός της Αρμενίας
 
Μλεχ
πρίγκιπας της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(κόρη)
σύζ. Ισαάκιος Καματηρός-Κομνηνός
δούκας της Κύπρου
 
Ρουπέν Β΄
πρίγκιπας της Αρμενίας
 
Ρουπέν Γ΄
βασ. της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Β΄
βασ. της Αρμενίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιλίππα
σύζ.1.Σαχενσάχ του Σασούν
2.Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης
Αυτοκράτορας των Ρωμαίων
 
Στεφανία
σύζ. Ιωάννης του Μπριέν
 
1.Φίλιππος των Πουατιέ
βασ. της Αρμενίας
 
Ισαβέλλα
βασ. της Αρμενίας
 
2.Χετούμ Α΄ της Αρμενίας
ΟΙΚΟΣ ΧΕΤΟΥΜΙΔΩΝ