Οδηγία για διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών της ΕΕ

Η Οδηγία για διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών της Ε.Ε. αποτελεί οικεία νομοθεσία της Ε.Ε. που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2006 και αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εντός της Ε.Ε. από όλες τις χώρες μέλη. Η δε πλήρης εφαρμογή της ξεκινάει απ΄ όλες τις χώρες μέλη ταυτόχρονα στις 28 Δεκεμβρίου του 2009.

Επιδίωξη Επεξεργασία

Στόχος της οδηγίας αυτής είναι:
α) Η απλούστευση και ταχεία διοικητική διευκόλυνση των επιχειρήσεων εκείνων που παρέχουν ή χρησιμοποιούν παροχή υπηρεσιών μέσα στην Ε.Ε. με ταυτόχρονη εξάλειψη οποιονδήποτε (εθνικών) νομικών και διοικητικών εμποδίων τόσο στην ίδρυση και εγκατάσταση όσο και στη διασυνοριακή ανάπτυξή τους.

β) Η δημιουργία "κέντρων ενιαίας εξυπηρέτησης" μέσα από τα οποία θα μπορούν ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να διεκπεραιώνουν τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες.

γ) Συνεργασία κρατικών υπηρεσιών των χωρών μελών για ενιαίο τύπο διαδικασίας και αποφυγής των πολλαπλών ελέγχων των επιχειρήσεων.

Προβλεπόμενα οφέλη Επεξεργασία

Τα οφέλη που προβλέπονται από την πλήρη εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας συνοψίζονται στ΄ ακόλουθα:

  1. Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εντός των κρατών μελών και της Ε.Ε. γενικότερα.
  2. Ταχύτατη ενημέρωση αφενός, αλλά και διεκπεραίωση αφετέρου, των απαραιτήτων διοικητικών διαδικασιών από ένα μόνο σημείο σε κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. (κέντρο εξυπηρέτησης). Δηλαδή χωρίς ν΄ απαιτείται μετακίνηση οι ενδιαφερόμενοι π.χ. Ισπανοί θα ενημερώνονται άμεσα για όλα τα απαραίτητα της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στην Ολλανδία, ή Βουλγαρία κ.λπ.).
  3. Η απόκτηση εύκολης πρόσβασης σε ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών για κάποια επιχείρηση υφιστάμενη ή νέα που επιθυμεί την επέκτασή της εντός της Ε.Ε..

Καλυπτόμενοι τομείς Επεξεργασία

Η οδηγία αυτή καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διανομές ειδών χονδρικού και λιανικού εμπορίου, βιοτεχνικές και οικοδομικές εργασίες, ελεύθερα επαγγέλματα, υπηρεσίες διαφημίσεων, τουριστικά γραφεία, γραφεία ξεναγών, κτηματομεσιτικά, ξενοδοχεία, εστιατόρια, οικιακές υπηρεσίες (καθαρισμού, φροντίδας παιδιών κ.λπ.), καθώς και ιδιωτικά πανεπιστήμια, σχολές, κ.λπ.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία