Με το επίθετο Κύβος ή Κυβός ή και Ζυβός (Cibo) φέρεται οικογένεια ευγενών της Γένουας που προήλθε από το Βυζαντινή Αυτοκρατορία και από της οποίας κάποια μέλη έδρασαν στον ελλαδικό χώρο. Αξιολογότερα εξ αυτών των μελών ήταν οι:

Από την οικογένεια των Κύβων προήλθε επίσης ο Ιωάννης Βαπτιστής Κύβος, ο μετέπειτα πάπας Ιννοκέντιος Η΄.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία