Οι Ταρωνίτες ήταν μία ευγενής οικογένεια στη Ρωμανία, με καταγωγή από τον Οίκο των Βαγρατιδών της Αρμενίας (Μπαγκρατούνι), τη βασιλική οικογένεια της Αρμενίας, από τον κλάδο των πριγκίπων του Ταρόν. Στα Γεωργιανά το "Ταρωνίτης" αποδίδεται ως "Τορνίκης".

Ο Ρωμαϊκός κλάδος ιδρύθηκε από τους αδελφούς Γρηγόριο και Μπαγκράτ (Παγκράτιο στα Ελληνικά), που παραχώρησαν το πριγκιπάτο τους στους Ρωμαίους το 968 με αντάλλαγμα κτήσεις και αξιώματα. Η σύζυγος του Θεοδώρου Μονομάχου, ήταν μία Ταρωνίτισσα, μητέρα του Κωνσταντίνου Θ΄ Αυτοκράτορα των Ρωμαίων.

Η οικογένεια έγινε εξέχουσα μεταξύ της στρατιωτικής αριστοκρατίας στα τέλη του 10ου - αρχές του 11ου αι. και αργότερα σχετίστηκε με τη Δυναστεία των Κομνηνών, όταν ο Μιχαήλ Ταρωνίτης νυμφεύτηκε τη ΜΑρία Κομνηνή, αδελφή του Αλεξίου Α΄ Αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Τον 12ο αι. οι Ταρωνίτες έγιναν κυρίως γραφειοκράτες της πολιτείας, καθώς πολλοί κατείχαν υψηλές θέσεις στην κεντρική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης. Η οικογένεια έχασε τη θέση και την επιρροή της έπειτα από την Δ΄ Σταυροφορία του 1204.

Γενεαλογία των Ταρωνιτών της εποχής των Μακεδόνων Επεξεργασία

 
 
Τορνίκ
ΟΙΚΟΣ ΒΑΓΡΑΤΙΔΩΝ ΑΡΜΕΝΙΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γρηγόριος Α΄
πρίγκιπας του Ταρόν
KΛΑΔΟΣ ΤΑΡΩΝΙΤΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αμπού Γκανίμ
(Απογάνεμ)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΡΝΙΚΙΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασότ Γ΄
πρίγκιπας του Ταρόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τορνίκ (πατρίκιος)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γρηγόριος
πρίγκιπας του Ταρόν
 
 
 
 
 
Μπαγκράτ/Παγκράτιος
σύζ. Ελένη Λεκαπηνή
(κόρη Μιχαήλ μαγίστρου)
 
Ειρήνη Ταρωνίτισσα (Toρνίκαινα;)
∞ Θεοδόσιος Μονομάχος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασώτιος
σύζ. Μιροσλάβα
ΟΙΚΟΣ ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΩΝ
 
Ειρήνη
σύζ. Ρωμανός Ταρωνίτης
(γιος του Μπαγκράτ Μπαγκρατούνι)
 
Αγάθη
 
Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοφανώ

Γενεαλογία των Ταρωνιτών της εποχής των Κομνηνών Επεξεργασία

Ιωάννης Κομνηνός
δομέστικος των Σχολών
 
 
 
 
 
[Γρηγόριος] Ταρωνίτης
πατρίκιος
σύζ. από τον Οίκο Ανεμά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Α΄ Κομνηνός
Αυτ. των Ρωμαίων
 
Μαρία Κομνηνή
 
Μιχαήλ
πρωτοβεστιάριος, πρωτοσεβαστός, πανυπερσεβαστός
 
(;)
Ιωάννης
πρωτοκουροπαλάτης
 
 
 
 
 
Ταρωνίτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β΄ Κομνηνός
Αυτ. των Ρωμαίων
 
Ταρωνίτης
 
Ιωάννης
στρατηγός Σκοπίων, σεβαστός, πραίτωρ, αναγραφεύς
 
Γρηγόριος
πρωτοβεστιάριος
 
Άννα
σύζ. Μιχαήλ Κηρουλάριος
 
Γρηγόριος
δούκας Χαλδίας (Τραπεζούντας)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Κομνηνός
 
Ιωάννης
σεβαστός
 
Μιχαήλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Κομνηνός
πρωτοσεβαστός
 
Μαρία Ταρωνίτισσα
 

Πηγές Επεξεργασία

  • Cheynet, Jean-Claude (1990). Pouvoir et Contestations à Byzance (963–1210) (in French). Paris: Publications de la Sorbonne. ISBN 978-2-85944-168-5.
  • Kazhdan, Alexander (1991). "Taronites". In Kazhdan, Alexander (ed.). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York: Oxford University Press. pp. 2012–2013. ISBN 0-19-504652-8.