Άνοιγμα κυρίου μενού

Οικονομετρία. Τις σχέσεις που απεικονίζουν την επίδραση ενός παράγοντα σε ένα άλλο τις αποκαλούμε συναρτησιακές σχέσεις. Οι παραπάνω σχέσεις περιγράφουν πραγματικά γεγονότα, που συνήθως μπορούμε να τα ανακαλύψουμε μόνο με την εμπειρική έρευνα. Στην οικονομική, η τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανακάλυψη αυτών των σχέσεων ονομάζεται Οικονομετρία.

Οι δύο βασικοί στόχοι τις οικονομετρίας είναι να δώσει εμπειρικό περιεχόμενο στην Οικονομική θεωρία και να την υποβάλει σε έλεγχο για πιθανόν λανθασμένες προβλέψεις. Για παράδειγμα η Οικονομική θεωρία μπορεί να προβλέπει ότι μια κάποια καμπύλη ζήτησης πρέπει να έχει αρνητική κλίση, οι Οικονομετρικές προβλέψεις δύνανται να επαληθεύσουν ή όχι την παραπάνω πρόβλεψη και να φωτίσουν το μέγεθος των αποτελεσμάτων της.

Η οικονομετρία μπορεί να αποκαλύψει μόνο συσχετίσεις και όχι αιτιακές σχέσεις. Το ότι αλλαγές σε μία μεταβλητή φαίνεται να συσχετίζονται με αλλαγές σε μία άλλη δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι η μία μεταβλητή προκαλεί την άλλη. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η συσχέτιση της έλευσης πελαργών στο Άμστερνταμ με τον αριθμό γεννήσεων στην πόλη, που προφανώς δεν αποκαλύπτει κάποια αιτιακή σχέση, δηλαδή ότι οι πελαργοί φέρνουν τα παιδιά.