Άνοιγμα κυρίου μενού

Οικονομική ιστορία είναι η μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών φαινομένων από μια ιστορική προοπτική. Η ανάλυση στην οικονομική ιστορία γίνεται χρησιμοποιώντας συνδυασμό της ιστορικής μεθόδου, των στατιστικών μεθόδων και με την εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας σε ιστορικές καταστάσεις. Το αντικείμενο περιλαμβάνει τομείς όπως η ιστορία της βιομηχανίας, η νομισματική ιστορία και μπορεί να παρουσιάζει επικάλυψη με τομείς όπως η κοινωνική ιστορία, η δημογραφία και η δημογραφική ιστορία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία