Μια οικονομική κρίση μπορεί να γίνει από μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων όπου ορισμένα χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία χάνουν ξαφνικά ένα μεγάλο μέρος της ονομαστικής τους αξίας. Τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, πολλές οικονομικές κρίσεις συνδέονταν με τραπεζικά κραχ, και πολλές υφέσεις συνέπεσαν με αυτά τα γεγονότα. Άλλες καταστάσεις που συχνά ονομάζονται χρηματοπιστωτικές κρίσεις περιλαμβάνουν την κατάρρευση των χρηματιστηρίων και η έκρηξη φουσκών, οι νομισματικές κρίσεις και οι αδυναμίες ολοκλήρωσης ομολόγων. Ενδέχεται οι κρίσεις να είναι δημιούργημα είτε από παραποίηση στοιχείων είτε για κάποιο συμφέρον.

Πολλοί οικονομολόγοι έχουν προσφέρει θεωρίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας οικονομικών κρίσεων και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ωστόσο, δεν υπάρχει συναίνεση. Η Οικονομική κρίση για να ξεπεραστεί απαιτεί στατιστικά με διαγράμματα και αριθμούς όπως επίσης απαιτεί προβλέψεις αριθμοδείκτες οικονομίας κ.α Αρχικά θα πρέπει να δούμε πως λειτουργεί μια Οικονομία απέναντι στους δείκτες όπως η ανεργία, Οι τιμές των οικονομικών αγαθών, η κατανάλωση σε σχέση πάντα με το ΑΕΠ της συγκεκριμένης χώρας και σε σύγκριση πάντα με την μεταξύ τους οικονομική σχέση.οπως για π.χ η χαμηλή τιμή ενός προϊόντος μπορεί να αυξήσει τα κέρδη μέσω της κατανάλωσης εφόσον μπει μια τιμή που αποσκοπεί ναι μεν στην κερδοσκοπία άλλα όχι και στην υπερκερδοσκοπία δηλαδή δεν μπορείς να περιμένεις από ένα καταναλωτή να βγάλεις όλο το κέρδος που μπορεί να γίνει με πολλούς καταναλωτές όσο χαμηλότερη είναι η τιμή ενός αγαθού τόσοι περισσότεροι καταναλωτές θα αγοράσουν οπότε θα έχεις παραπάνω κέρδη... παλιότερα σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης έβαζαν οι οικονομίες των χώρων τιμή καπελού σε κάποια οικονομικά αγαθά για να αποφευχθεί το φαινόμενο να απαιτείς από ένα μόνο πελάτη να βγάλει υπερβολικό κέρδος εξάλλου για να είναι βιώσιμη π.χ μια επιχείρηση πρέπει να έχει κέρδη μετά την αφαίρεση όλων των λειτουργικών και ανόργανων εξόδων δεν μπορεί ένα κράτος να λέει ότι έχει πλεόνασμα και να μην δίνει χρήματα για το ίδιο το κράτος, για τους πολίτες όπως έξοδα για φάρμακα, συντάξεις, εκπαίδευση, δημόσια έργα κ.α Οι πολίτες μιας χώρας για να πληρώνουν τους φόρους συνετά πρέπει να γνωρίζουν που πάνε τα χρήματα του κράτους όπως πχ δημοσιοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού...Εξάλλου σημασία για να γνωρίζεις αν έχεις ύφεση ή όχι είναι να γνωρίζεις τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού κάθε μήνα και ανά έτος και να βλέπεις τι περιθώρια έχεις για να δώσεις σε εξωτερικά δάνεια....αφού τα συμπεριλάβεις όλα κάνεις προβλέψεις για την επόμενη χρονιά και βάζεις στόχους. Η ανάκαμψη χρειάζεται οικονομικό πλάνο και χρειάζεται να συμπεριλάβεις όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν μία οικονομία και παράλληλα την κοινωνία στην οποία ζούμε...