Μια οικονομική κρίση μπορεί να γίνει από μια ευρεία ποικιλία καταστάσεων όπου ορισμένα χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία χάνουν ξαφνικά ένα μεγάλο μέρος της ονομαστικής τους αξίας. Τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, πολλές οικονομικές κρίσεις συνδέονταν με τραπεζικά κραχ, και πολλές υφέσεις συνέπεσαν με αυτά τα γεγονότα. Άλλες καταστάσεις που συχνά ονομάζονται χρηματοπιστωτικές κρίσεις περιλαμβάνουν την κατάρρευση των χρηματιστηρίων και η έκρηξη φουσκών, οι νομισματικές κρίσεις και οι αδυναμίες ολοκλήρωσης ομολόγων. Ενδέχεται οι κρίσεις να είναι δημιούργημα είτε από παραποίηση στοιχείων είτε για κάποιο συμφέρον.

Πολλοί οικονομολόγοι έχουν προσφέρει θεωρίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας οικονομικών κρίσεων και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Ωστόσο, δεν υπάρχει συναίνεση.