Οικουμενισμός αποκαλείται η παγκόσμια κίνηση χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών (όπως της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας και διαφόρων Προτεσταντικών ομολογιών) που στοχεύει στην αποκατάσταση της ενότητας των Χριστιανών σε ευχαριστιακή κοινωνία.

Η ναυς της εκκλησίας, σύμβολο του οικουμενιστικού κινήματος.

Στη σύγχρονη εποχή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, η κύρια οργάνωση του οικουμενιστικού κινήματος, εντείνει τις προσπάθειες για τη συνεννόηση των Χριστιανικών κοινοτήτων.