Οικουμενισμός

Διαχριστιανικό κίνημα

Οικουμενισμός αποκαλείται η παγκόσμια κίνηση χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών (όπως της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας και διαφόρων Προτεσταντικών ομολογιών) που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ενότητας των Χριστιανών σε ευχαριστιακή κοινωνία. Εμφανίστηκε τον 20ο αιώνα και οι υποστηρικτές αυτής της κίνησης ονομάζονται «οικουμενιστές».

Η ναυς της εκκλησίας ως σύμβολο του οικουμενιστικού κινήματος.

Ο οικουμενισμός εκφράζεται συνήθως με τον διάλογο μεταξύ χριστιανών αντίθετων ομολογιών. Ωστόσο, μπορεί να εξελιχθεί και σε κοινές ομαδικές προσευχές.

Στη σύγχρονη εποχή, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι η κύρια οργάνωση του οικουμενιστικού κινήματος που εντείνει τις προσπάθειες για τη συνεννόηση των Χριστιανικών κοινοτήτων με απώτερο σκοπό την ευχαριστιακή κοινωνία όλων των ομολογιών.