Οινοποιία

παραγωγή του κρασιού

Οινοποιία είναι η τεχνολογική διαδικασία παραγωγής κρασιών από τα σταφύλια, αλλά και από τους άλλους καρπούς.

Θλιπτήριο σε μικρή οινοποιία

Η διαδικασία αυτή όσο αφορά το κομμάτι παραγωγής κρασιών περιλαμβάνει τα εξής στάδια: έκθλιψη των ραγών, διαχωρισμός των ραγών από τους βοστρύχους, αλκοολική ζύμωση του μούστου και των στέμφυλων, διαχωρισμός μούστου από τα στέμφυλα, ωρίμανση και παλαίωση.

Ανάλογα με την διάρκεια εκχύλισης, δηλαδή με τον χρόνο το οποίο ο γλεύκος ή μούστος παραμένει με τα στέμφυλα σε μία δεξαμενή οι οίνοι ξεχωρίζονται σε νέους και οίνοι οι οποίοι προορίζονται για παλαίωση. Για παραγωγή νέων οίνων η εκχύλιση διαρκεί 2-3 μέρες, για οίνους που πάνε για παλαίωση - 8-15 μέρες.

Κατηγορίες κρασιών

Επεξεργασία

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τα κρασιά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

  • οίνοι "ονομασίας προέλευσης" οι οποίοι με τη σειρά τους διαχωρίζονται σε
    • κρασιά "ονομασίας προέλευσης ελεγχόμενης" (ΟΠΕ)
    • κρασιά "ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας" (ΟΠΑΠ).
  • επιτραπέζιοι οίνοι.

Παραγωγή

Επεξεργασία

Η λίστα με τις χώρες μεγαλύτερους οινοπαραγωγούς, σε εκατόλιτρα (hl).[1]

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Ιταλία 48,525 42,772 45,616 52,029 44,739 50,000 50,900 42,500 48,500
  Γαλλία 44,381 50,757 41,548 42,004 46,698 47,000 45,200 36,600 46,400
  Ισπανία 35,353 33,397 31,123 45,650 41,620 37,700 39,300 32,500 40,900
  Ηνωμένες Πολιτείες 20,887 19,140 21,650 23,590 22,300 21,700 23,600 23,300 23,900
  Αργεντινή 16,250 15,473 11,778 14,984 15,197 13,400 9,400 11,800 14,500
  Αυστραλία 11,420 11,180 12,260 12,500 12,000 11,900 13,100 13,900 12,500
  Νότια Αφρική 9,327 9,725 10,569 10,982 11,316 11,200 10,500 10,800 9,500
  Κίνα 13,000 13,200 13,511 11,780 11,178 11,500 11,400 11,400 10,800
  Χιλή 8,844 10,464 12,554 12,820 10,500 12,900 10,100 9,500 12,900
  Γερμανία 6,906 9,132 9,012 8,409 9,334 8,900 9,000 7,500 9,800
  Πορτογαλία 7,148 5,622 6,308 6,237 6,195 7,000 6,000 6,700 5,300
  Ρουμανία 3,287 4,058 3,311 5,100 3,700 3,600 3,300 4,300 5,200
  Ρωσική Ομοσπονδία 6,400 6,353 6,400 5,300 4,900 5,600 5,200 4,700 4,700
  Ουγγαρία 1,646 2,508 1,765 2,600 2,400 2,600 2,500 2,500 3,400
  Ελλάδα 2,950 2,750 3,115 3,343 2,800 2,501 2,491 2,600 2,200
Υπόλοιπος χώρες 27,847 30,906 27,194 31,000 27,100 29,800 29,900 30,00 30,700
Παγκόσμια παραγωγή 264,425 267,279 257,889 290,100 270,000 277,000 273,000 251,000 282,000

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Οι μεγαλύτεροι οινοπαραγωγοί». International Organisation of Vine and Wine. Source: OIV, October 2017.