Το Ολιγόκαινο είναι γεωλογική εποχή της Παλαιογενούς περιόδου του Καινοζωικού η οποία εκτείνεται από 33,9 έως 23 εκατομμύρια χρόνια πριν το σήμερα. Ακολουθεί το Ηώκαινο και ακολουθείται από το Μειόκαινο. Είναι η τρίτη και τελευταία εποχή του Παλαιογενούς. Όπως συμβαίνει και με άλλες γεωλογικές περιόδους, τα γεωλογικά στρώματα τα οποία οριοθετούν την εποχή μπορούν να ταυτοποιηθούν, αλλά οι ακριβείς χρονολογίες έναρξης και λήξης της περιόδου είναι ελαφρώς αβέβαιες. Το όνομα Ολιγόκαινο προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «ολίγος» και «καινός» (νέος).

Το Ολιγόκαινο συχνά θεωρείται σημαντική στιγμή μετάβασης, ο σύνδεσμος ανάμεσα στον αρχαϊκό κόσμο του τροπικού Ηώκαινου και των πιο σύγχρονων οικοσυστημάτων του Μειόκαινου. Σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του Ολιγόκαινου περιλαμβάνουν την παγκόσμια επέκταση των λιβαδιών και την υποχώρηση των τροπικών δασών των πλατύφυλλων στην ισημερινή ζώνη.[1]

Η έναρξη του Ολιγόκαινου σηματοδοτείται από ένα σημαντικό γεγονός εξαφάνισης, το οποίο περιλάμβανε την αντικατάσταση της ευρωπαϊκής πανίδας με ασιατική, με την εξαίρεση των ενδημικών τρωκτικών και μαρσιποφόρων. Αντίθετα, το όρια Ολιγόκαινου-Μειόκαινο δεν αναγνωρίζονται το ίδιο εύκολα.

Παραπομπές

Επεξεργασία