Άνοιγμα κυρίου μενού

H Ομάδα 16 είναι η τρίτη τελευταία ομάδα του περιοδικού πίνακα. Αυτή η ομάδα καλείται η ομάδα του οξυγόνου ή τα χαλκογόνα. Τα στοιχεία σε αυτή την ομάδα είναι τα οξυγόνο, θείο, σελήνιο, τελλούριο και πολώνιο. Τα τρία πρώτα στοιχεία είναι αμέταλλα και τα δύο τελευταία είναι ημιμέταλλα. Το πολώνιο είναι ραδιενεργό. Το οξυγόνο είναι ένα άχρωμο αέριο.