Ομομορφισμός είναι μια απεικόνιση μεταξύ δυο αλγεβρικών δομών (όπως για παράδειγμα οι δακτύλιοι).

Όταν ο ομομορφισμός είναι επί λέγεται επιμορφισμός, όταν είναι 1-1 λέγεται μονομορφισμός και όταν είναι 1-1 και επί λέγεται ισομορφισμός.

Πιο γνωστό παράδειγμα ομομορφισμών είναι οι γραμμικές απεικονίσεις μεταξύ διανυσματικών χώρων.

Δείτε επίσης Επεξεργασία