Ονομαστική είναι η πτώση που μεταχειριζόμαστε όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε το όνομα κάποιου πτωτικού μέρους του λόγου.

Με χρήση της ονομαστικής απαντούμε σε ερωτήσεις όπως ποιος; ή ποια; ή ποιο;

Στα Νέα Ελληνικά οι πτώσεις είναι : η Ονομαστική, η Γενική, η Αιτιατική, η Κλητική. Στην αρχαιότητα υπήρχαν περισσότερες πτώσεις (Δοτική).

Τα πτωτικά μέρη του λόγου είναι: το Άρθρο, το Ουσιαστικό, το Επίθετο, η Αντωνυμία και η Μετοχή.

Σε ονομαστική πτώση αναγράφεται το υποκείμενο μιας πρότασης.

Σε ονομαστική πτώση καταγράφονται όλα τα λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες, σε ονομαστικούς καταλόγους, σε πινακίδες πόλεων, κλπ.

Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η Ονομαστική αποτελούσε μία από τις ορθές πτώσεις.