Στην ελληνική μυθολογία, με το όνομα Οπούντας (Οπούς) είναι γνωστά τα παρακάτω δύο πρόσωπα:

  1. Γιος του Δία και της Πρωτογενείας, ο οποίος ήταν βασιλιάς στους Επειούς της Ήλιδας.
  2. Γιος του Λοκρού. Αυτός ο Οπούντας ήταν ο ιδρυτής και επώνυμος ήρωας της πόλεως Οπούντας.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969