Το οπτικό νεύρο είναι σημαντικό κρανιακό νεύρο.[1] Η πορεία του είναι από τον οφθαλμικό βολβό προς τον εγκέφαλο. Αποτελείται από περίπου 1 εκατομμύριο ίνες και χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα: στο ενδοκογχικό, στο διοφθαλμικό, στο ενδοκρινικό και στο ενδοτρηματικό.[εκκρεμεί παραπομπή]

Οφθαλμικοί μύες και οπτικό νεύρο


Πηγές Επεξεργασία