Στα μαθηματικά, ουδέτερο ή ταυτοτικό στοιχείο μιας δυαδικής πράξης σε μια ομάδα καλείται το στοιχείο το οποίο στη συγκεκριμένη πράξη δεν μεταβάλλει το άλλο όρισμα ή τελεστέο.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία