Η Ουράνια Μηχανική (Αγγλικα: Celestial Mechanics) αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους της Αστρονομίας. Κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι οι φυσικοί νόμοι επί των οποίων βασίζονται οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων και οι τροχιές τους εξετάζοντας την κινηματική και δυναμική αυτών.

Πατέρας και θεμελιωτής της Ουράνιας Μηχανικής θεωρείται ο Γιοχάνες Κέπλερ (Johannes Kepler, 1571-1630), ο οποίος διετύπωσε τους τρεις περίφημους νόμους των πλανητικών κινήσεων, που φέρουν το όνομά του, και ο Νεύτων (Newton), (Νόμος της παγκόσμιας έλξης). Οι νόμοι των Kepler και Newton ισχύουν και σήμερα σε ικανοποιητική προσέγγιση.

Η σύγχρονη Ουράνια Μηχανική αναζητά καλύτερες προσεγγίσεις στη Θεωρία των Διαταραχών (Perturbation Theory).

Δείτε επίσης Επεξεργασία