Ουράνιος άξονας ή άξονας του κόσμου ονομάζεται ο άξονας περί του οποίου περιστρέφεται η ιδεατή ουράνια σφαίρα και που ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή σε 24 αστρικές ώρες.

Ο Ουράνιος άξονας είναι η προέκταση του άξονα της Γης που τέμνει την Ουράνια σφαίρα στα αντίστοιχα σημεία που ονομάζονται ουράνιοι πόλοι. Ο παρά τον Πολικό αστέρα ονομάζεται Βόρειος Ουράνιος Πόλος και ο άνωθεν του Νότιου Πόλου της Γης Νότιος Ουράνιος Πόλος.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία