Ο Πάπας Λέων ο Η΄ (Papa Leone VIII, ... - 1 Μαρτίου 965) διαδέχθηκε έναν από τους αισχρότερους Πάπες της εποχής της Πορνοκρατίας, τον Ιωάννη ΙΒ΄, γιο του Αλβέριχου του Β΄, ο οποίος καθαιρέθηκε. Ο Λέων ανήλθε εντός της ίδιας ημέρας όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και την επομένη χειροτονήθηκε επίσκοπος.

Πάπας
Λέων Η΄
Από6 Δεκεμβρίου 963 (αντίπαπας)
23 Ιουνίου 964 (πάπας)
Έως26 Φεβρουαρίου 964 (αντίπαπας)
1 Μαρτίου 965 (πάπας)
ΠροκάτοχοςΒενέδικτος Ε΄
ΔιάδοχοςΙωάννης ΙΓ΄

Ο Λέων ο Η΄ υποστηριζόταν από τον Αυτοκράτορα Όθωνα. Όμως μετά την αναχώρησή του τελευταίου από την Ρώμη, επανήλθε το 963 ο έκπτωτος Ιωάννης ο Β΄ και εξεδίωξε τον Λέοντα αφού ακύρωσε με συνοδική πράξη την εκλογή του.

Το 964 όταν πέθανε ο Ιωάννης μετά από αποπληξία επανήλθε στο θρόνο ο Λέων, τον οποίο όμως απομάκρυνε στη συνέχεια ο λαός της Ρώμης ανακηρύσσοντας ως Πάπα τον Βενέδικτο τον Ε΄. Μετά όμως από επέμβαση του Αυτοκράτορα Όθωνα ο Λέων αποκαταστάθηκε και παρέμεινε στο παπικό θρόνο μέχρι το θάνατό του τον ίδιο χρόνο, το 965.