Στην ιστορία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας περίοδος της Αβινιόν ή Αιχμαλωσία της Αβινιόν ονομάζεται το διάστημα μεταξύ 1309 και 1377 κατά το οποίο η παπική έδρα είχε μεταφερθεί από τη Ρώμη στην Αβινιόν της Γαλλίας.

Επτά Πάπες, όλοι Γάλλοι, ανήκουν στην περίοδο αυτή:

Το 1378 ο Πάπας Γρηγόριος ΙΑ΄ μετέφερε την παπική έδρα πάλι στη Ρώμη, όπου και πέθανε. Κατ' αυτόν τον τρόπο προέκυψε το Δυτικό Σχίσμα, εξαιτίας της διαμάχης που προέκυψε σχετικά με την εκλογή του διαδόχου του. Μία μερίδα καρδιναλίων εξέλεξαν έναν Αντίπαπα που εγκαταστάθηκε στην Αβινιόν. Το σχίσμα έληξε το 1414 με τη Σύνοδο της Κωνσταντίας.