Το παρόν άρθρο εξετάζει τον θαλασσογραφικό όρο. Ιδιαίτερη χρήση γίνεται στον όρο Πέλαγος στην Βιολογία και Ωκεανογραφία.

Ως πέλαγος (κοινώς και «πέλαγο» ή «πέλαο») χαρακτηρίζεται η πέραν της όποιας ακτής απλωμένη θαλάσσια έκταση μικρότερη όμως εκείνης της Θάλασσας και της οποίας όμως αποτελεί μέρος (π.χ. Μεσόγειος ΘάλασσαΑιγαίο ΠέλαγοςΣαρωνικός Κόλπος).

Έτσι η θάλασσα περιλαμβάνει εκτός τις επιμέρους θάλασσες και Πελάγη. Κάθε δε Πέλαγος περιλαμβάνει Κόλπους και κατώτερες ακτογραφικές διαβαθμίσεις. Υπάρχουν όμως, όπως σε κάθε κανόνα, και οι εξαιρέσεις π.χ. «της κατά Θάσον θαλάσσης» των αρχαίων Ελλήνων που αφορά μέρος του Αιγαίου πελάγους ή της «Αλκυονίδος Θαλάσσης» που αφορά μέρος του Κορινθιακού κόλπου, ή της «Τηλεβοΐδος Θαλάσσης» που αφορά μέρος του Ιονίου πελάγους.

Γενικά το πέλαγος λαμβάνει ονομασία εκείνη της κύριας ακτής που περιβρέχει ή από ιστορικού γεγονότος που συνέβη σ΄ αυτό. Έτσι κατά την εποχή του Πτολεμαίου τα πελάγη της Μεσογείου ήταν, κατ΄ αλφαβητική σειρά, τα ακόλουθα: