Ο πίνακας προώθησης είναι ένας πίνακας που χρησιμοποιείται συχνότερα σε γεφύρωση δικτύων υπολογιστών ή σε δρομολόγηση πλαισίων σε δίκτυα υπολογιστών. Χρησιμοποιείται για να δείξει σε ποια διασύνδεση ή αλλιώς πόρτα πρέπει να σταλθεί ένα πακέτο που εισέρχεται σε μία γέφυρα (bridge). Η λειτουργία του έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να βρίσκεται γρήγορα η διεύθυνση προορισμού του πακέτου. Οι παλιότερες εκδόσεις διατηρούσαν ένα μόνο υποσύνολο από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες διαδρομές και αυτό δούλεψε καλά σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνταν. Χρησιμοποιείται σε δρομολογητές (routers) και σε γέφυρες (bridges) διασύνδεσης τοπικών δικτύων.

Χρήση και χαρακτηριστικά

Επεξεργασία

Ο πίνακας προώθησης χρησιμοποιείται για να συνδέει δίκτυα τύπου ethernet. Ο πίνακας προώθησης αποτελείται από δύο στήλες. Η πρώτη περιέχει την διεύθυνση MAC του σταθμού εργασίας και η δεύτερη την πόρτα όπου συνδέεται το τοπικό δίκτυο που ανήκει ο σταθμός. Όταν ένα πακέτο έρχεται στη γέφυρα η γέφυρα βάσει του πίνακα προώθησης αποφασίζει σε ποια πόρτα πρέπει να σταλθεί το πακέτο εξετάζοντας και συγκρίνοντας τα δεδομένα του πακέτου με αυτά του πίνακα προώθησης. Σε περίπτωση που η διεύθυνση προορισμού δεν υπάρχει στον πίνακα προώθησης τότε η γέφυρα το προωθεί προς όλες άλλες πόρτες. Η προώθηση αυτή λέγεται πλημμύρισμα (flooding). Το πλημμύρισμα συμβαίνει κατά την έναρξη λειτουργίας μιας γέφυρας , αφού ο πίνακας προώθησης είναι άδειος. Η γέφυρα τότε δεν γνωρίζει που είναι κάθε προορισμός , και κάθε πλαίσιο εξέρχεται προς όλα τα δίκτυα. Με το πέρασμα του χρόνου μόλις έλθει απάντηση από κάποια πόρτα ο πίνακας προώθησης συμπληρώνεται. Με τα το πέρας κάποιου χρόνου αν δεν φτάσει πλαίσιο με τελικό προορισμό κάποια mac διεύθυνση η αντίστοιχη καταχώρηση διαγράφεται. Με βάση τα παραπάνω οι βασικές δραστηριότητες μιας διαφανούς γέφυρας είναι το πλημμύρισμα (flooding) , η προώθηση (forwarding) και η λήξη καταχώρησης (aging) από τον πίνακα προώθησης.

  • Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών, Εκδ. Ο.Ε.Δ.Β.