Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πίσος είναι γνωστός ένας γιος του Περιήρους, βασιλιά της Μεσσήνης, και της Γοργοφόνης, κόρης του Περσέως. Ο Πίσος ήταν εγγονός του Αιόλου από την πλευρά του πατέρα του. Αδέλφια του Πίσου ήταν ο ήρωας Αφαρέας, η Ευρυθέμιδα ή Δηιδάμεια, ο Βώρος, ο Λεύκιππος, ο Τυνδάρεως και ο Ικάριος. Ανεψιές του Πίσου δηλαδή ήταν η Ωραία Ελένη και η Πηνελόπη. Σε άλλη όμως παράδοση, ο Πίσος είναι γιος του Αφαρέως και αδελφός του Ίδα και του Λυγκέα.

Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι ο Πίσος είχε ιδρύσει την ομώνυμη πόλη στην Ηλεία, την Πίσα, και επομένως ήταν ο «επώνυμος ήρωάς» της.


  • Emmy Patsi-Garin, Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969.