Παγκόσμια ώρα

χρονικό πρότυπο βασισμένο στην περιστροφή της Γης

Η παγκόσμια ώρα ή παγκόσμιος χρόνος (UT) είναι ένα πρότυπο του χρόνου που βασίζεται στην περιστροφή της Γης. Είναι μια σύγχρονη συνέχεια της ώρας Γκρίνουιτς (GMT), δηλαδή, η μέση ηλιακή ώρα για τον πρώτο μεσημβρινό στο Γκρίνουιτς. Στην πραγματικότητα, η έκφραση "Universal Time" είναι ασαφής (όταν απαιτείται ακρίβεια καλύτερη από λίγα δευτερόλεπτα), καθώς υπάρχουν αρκετές εκδόσεις του, η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη είναι συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) και UT1[1]. Όλες αυτές οι εκδόσεις του UT, εκτός από την UTC, βασίζονται στην περιστροφή της Γης σε σχέση με μακρινά ουράνια αντικείμενα (άστρα και τα κβάζαρ), αλλά με προσαρμογές για να ταυτίζονται περισσότερο με την ηλιακή ώρα. Ο UTC βασίζεται στον διεθνή ατομικό χρόνο και με άλμα δευτερόλεπτων βρίσκεται σε όριο εκτροπής 0,9 δευτερόλεπτα από τον UT1.

"Παγκόσμιος Πίνακας Κλήσεων" του 1853 sπου δείχνει τις σχετικές ώρες πριν την υιοθέτηση της παγκόσμιας ώρας

Παραπομπές σημειώσεις Επεξεργασία

  1. Guinot 2011, σελ. S181.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

  • Time Lord by Clark Blaise: a biography of Sanford Fleming and the idea of standard time