Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης (αγγλικά: Global Peace Index, GPI) είναι μία προσπάθεια να μετρηθεί η σχετική θέση κρατών και περιοχών ως προς την ειρηνικότητά τους. Είναι έργοτου Ινστιτούτου για την Οικονομία και την Ειρήνη και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με διεθνή ομάδα ειδικών πάνω στην ειρήνη από ινστιτούτα ειρήνης και δεξαμενές σκέψης με βάσει δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν από το Economist Intelligence Unit. Ο κατάλογος δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2007 και έπειτα τον Μάιο του 2008, στις 2 Ιουνίου του 2009, 10 Ιουνίου του 2010 και πιο πρόσφατα στις 25 Μαΐου 2011, ενώ αξιώνεται ότι είναι η πρώτη μελέτη κατάταξης των χωρών του κόσμου με βάση την ειρηνικότητά τους. Η μελέτη είναι πνευματικό δημιούργημα του Αυστραλού επιχειρηματία Steve Killelea και επιδοκιμάστηκε από προσωπικότητες όπως ο Κόφι Ανάν, ο Δαλάι Λάμα, ο αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου, ο πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας Μάρτι Αχτισάαρι, ο Μουχάμαντ Γιούνους, ο οικονομολόγος Τζέφρι Σαχς, ο πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας Μαίρη Ρόμπινσον και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ. Οι παράγοντες που μελετήθηκαν από από τους συγγραφείς περιλαμβάνουν τους εσωτερικούς παράγοντες όπως η βία και η εγκληματικότητα στην χώρα και τους εξωτερικούς παράγοντες στις διεθνείς σχέσεις της χώρας όπως ή στρατιωτικές δαπάνες και οι πόλεμοι.

Παγκόσμιος χάρτης του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης του 2011. Το πράσινο υποδεικνύει πιο ειρηνική χώρα ενώ το κόκκινο/μαύρο λιγότερο.
Μεταβολή στον αριθμό των χωρών σε κάθε κλάση του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης μεταξύ 2007-2011.

ΜεθοδολογίαΕπεξεργασία

Η ερευνητική ομάδα είχε επικεφαλής την The Economist Intelligence Unit σε συνδυασμό με ακαδημαϊκούς και ειδικούς στον τομέα της ειρήνης. Μέτρησαν την ειρηνικότητα μιας χώρας με βάσει ένα ευρύ φάσμα δεικτών, 24 στο σύνολο. Ένας πίνακας των δεικτών φαίνεται παρακάτω.[1] Στον πίνακα, το UCDP σημαίνει Uppsala Conflict Data Program (Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλας), πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Ουψάλας της Σουηδίας, το EIU σημαίνει The Economist Intelligence Unit, το UNSCT σημαίνει United Nations Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems, το ICPS σημαίνει International Center for Prison Studies στο King's College London, το IISS σημαίνει την έκδοση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Σπουδών (International Institute for Strategic Studies) The Military Balance 2007 (Η Στρατιωτική Ισορροπία 2007), το SIPRI σημαίνει την Βάση Δεδομένων Μεταφορών Όπλων του Διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου Ειρήνης της Στοκχόλμης (Stockholm International Peace Research Institute) και το BICC σημαίνει το Διεθνές Κέντρο για την Σύγκληση της Βόννης (Bonn International Center for Conversion).

#
Δείκτης
Πηγή
Έτος(s)
Μέτρηση
1 Αριθμός εξωτερικών και εσωτερικών πολέμων UCDP 2004 to 2009 Συνολικός αριθμός[2]
2 Εκτιμούμενοι θάνατοι λόγω εξωτερικών πολέμων UCDP 2010 Συνολικός αριθμός[2]
3 Εκτιμούμενοι θάνατοι λόγω εσωτερικών πολέμων UCDP 2010 Συνολικός αριθμός[2]
4 Επίπεδο οργανωμένων εσωτερικών συρράξεων EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
5 Σχέσεις με γειτονικές χώρες EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
6 Επίπεδο παρατηρούμενης εγκληματικότητας στην κοινωνία EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
7 Αριθμός προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων ως ποσοστό του πληθυσμού UNHCR and IDMC 2009 to 2010 Προσφυγικός πληθυσμός ως ποσοστό του πληθυσμού της χώρας προέλευσης
8 Πολιτική αστάθεια EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
9 Επίπεδο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κλίμακα πολιτικής τρομοκρατίας) Διεθνής Αμνηστία 2009 Ποιοτική μέτρηση
10 Δυναμικό για τρομοκρατικές ενέργειες EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
11 Αριθμός ανθρωποκτονιών UNCTS 2005 to 2009 Ανθρωποκτονίες από πρόθεση ανά 100.000 άτομα
12 Επίπεδο βίβαιου εγκλήματος EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
13 Πιθανότητα βίαιων διαδηλώσεων EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
14 Αριθμός φυλακισμένων ICPS 2010 Φυλακισμένοι ανά 100.000 άτομα
15 Αριθμός αστυνομικών δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας UNCTS 2008 to 2010 Προσωπικό πολιτικής ασφάλειας ανά 100.000 άτομα[3]
16 Στρατιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ IISS 2009 to 2010 Έξοδα για τις ένοπλες δυνάμεις ως ποσοστό του ΑΕΠ[4]
17 Αριθμός προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων IISS 2010 Πλήρους απασχόλησης στρατιωτικό προσωπικό ανά 100.000 άτομα
18 Εισαγωγές κύριων συμβατικών όπλων SIPRI 2009 to 2010 Εισαγωγές κύριων συμβατικών όπλων ανά 100.000 άτομα[5]
19 Εξαγωγές κύριων συμβατικών όπλων SIPRI 2009 to 2010 Εξαγωγές κύριων συμβατικών όπλων ανά 100.000 άτομα[5]
20 Χρηματοδότηση ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ IEP 2007 to 2010 Συνολικός αριθμός
21 Αριθμός βαρέων όπλων IEP 2009 Όπλα ανά 100.000 άτομα[6]
22 Ευκολία πρόσβασης σε μικρά και ελαφρά όπλα EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5
23 Στρατιωτική ικανότητα EIU 2010 to 2011 Ποιοτική κλίμακα, από 1 έως 5


Όσοι δείκτες δεν είναι ήδη σε κλίμακα από 1 έως 5 μετατρέπονται με βάσει την ακόλουθη σχέση: x=(x-Min(x))/(Max(x)-Min(x)) όπου Max(x) και Min(x) είναι η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη που εμφανίζεται. Η κλίμακα από 0 έως 1 που προκύπτει μετατρέπεται μετά σε 1 έως 5. Μετά οι δείκτες πολλαπλασιάζονται με συντελεστές βάρους ανάλογα με την κρίση της ερευνητικής ομάδας ως προς την σπουδαιότητά τους. Τα αποτελέσματα χωρίζονται κατόπιν σε δύο υποπίνακες, εσωτερικής ειρήνης με βάρος 60% και εξωτερικής ειρήνης με βάρος 40% και προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα..[7]

Τα κύρια ευρήματα του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης είναι:

 • Η ειρήνη συσχετίζεται με δείκτες όπως του εισοδήματος, της εκπαίδευσης και του επιπέδου της περιφερειακής ολοκλήρωσης
 • Οι ειρηνικές χώρες συχνά έχουν υψηλά επίπεδα διαφάνειας στην κυβέρνηση και χαμηλή διαφθορά.
 • Οι μικρές σταθερές χώρες που είναι μέρη ευρύτερων σχηματισμών είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλότερη βαθμολογία.[8]

Εφαρμόστηκε στατιστική ανάλυση ώστε να ανακαλυφθούν πιο συγκεκριμένοι παράγοντες ειρήνης. Ειδικότερα, η ερευνητική ομάδα έψαξε για δείκτες που είτε περιλαμβάνονταν είτε όχι και που είχαν υψηλά επίπεδα συσχέτισης με την συνολική βαθμολογία των χωρών. Ανάμεσα στους στατιστικά σημαντικούς δείκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση είναι η λειτουργικότητα της κυβέρνησης μια χώρας, η περιφεριακή ολοκλήρωση, η εχθρότητα προς τους ξένους, η σημαντικότητα της θρησκείας στην εθνική ζωή, και το κατά κεφαλή ΑΕΠ.[9]

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την μελέτη του 2007 λείπουν η Λευκορωσία, η Ισλανδία, πολλά Αφρικανικά κράτη, η Μογγολία, η Βόρεια Κορέα και το Αφγανιστάν. Δεν συμπεριλαμβάνονται επειδή δεν ήταν διαθέσιμα αξιόπιστα στοιχεία και για τους 24 δείκτες.[10]

Κριτική και αντίδραση στην κριτικήΕπεξεργασία

Ο Economist δημοσιεύοντας τον κατάλογο, παραδέχτηκε ότι αυτός «θα δεχτεί αρκετές επικρίσεις.» Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Economist, το βάρος που δίνεται στις στρατιωτικές δαπάνες μπορεί να φανεί ότι δίνει προβάδισμα σε χώρες που απολαμβάνουν την ειρήνη επειδή άλλες (οι ΗΠΑ) αναλαμβάνουν την άμυνά τους. Η πραγματική χρησιμότητα του δείκτη, δεν έγκειται στην συγκεκριμένη κατάταξη μιας χώρας τώρα, αλλά στο πως αυτή η κατάταξη αλλάζει με τον χρόνο, παρακολουθώντας έτσι το πότε και το πως οι χώρες γίνονται περισσότερο ή λιγότερο ειρηνικές.[11]

Ο δείκτης ειρήνης έχει δεχτεί κριτική γιατί δεν περιλαμβάνει δείκτες που να έχουν άμεση σχέση με την βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Η Riane Eisler γράφοντας στο Christian Science Monitor εξέφρασε την άποψη ότι «θέτοντάς του μετριοπαθώς, αυτό το τυφλό σημείο κάνει τον δείκτη πολύ ανακριβή.» Αναφέρει ότι σε ένα αριθμό συγκεκριμένων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, όπου ισχυρίζεται ότι το 90% των γυναικών υφίστανται ακρωτηριασμό στα γενετικά όργανα και της Κίνας όπου κατά την ίδια η βρεφοκτονία θηλυκών βρεφών είναι ακόμα πρόβλημα, σύμφωνα με μια μελέτη του 2000 από την UNICEF.[12]

Ο δείκτης επιδοκιμάστηκε από ένα αριθμό σημαντικών διεθνών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Ανάν, του τέως προέδρου της Φινλανδίας και αποδέκτη του βραβείου Νόμπελ για το 2008, Μάρτι Αχτισάαρι, του Δαλάι Λάμα, του αρχιεπισκόπου Ντέσμοντ Τούτου, του Μουχάμαντ Γιούνους και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ.[13] Ο Steve Killelea, ο αυστραλός που εμπνεύστηκε την ιδέα για τον δείκτη, ισχυρίζεται ότι ο δείκτης είανι «κάλεσμα για ξύπνημα προς όλους τους ηγέτες της υφηλίου.»[14].

Global Peace Index rankingsΕπεξεργασία

Τα κράτη που θεωρούνται πιο ειρηνικά έχουν χαμηλότερη βαθμολογία. Χώρες με βαθμολογίες σε πράσινο φόντο ανήκουν στο 20% των πιο ειρηνικών για το συγκεκριμένο έτος, ενώ αυτές με κόκκινο στο χαμηλότερο 20%.[15]

Country Θέση 2011 Βαθμ. 2011 Θέση 2010 Βαθμ. 2010 Θέση 2009 Βαθμ. 2009 Θέση 2008 Βαθμ. 2008 Θέση 2007 Βαθμ. 2007
  Ισλανδία 1 1.148 2 1.212 4 1.225 1 1.176
  Νέα Ζηλανδία 2 1.279 1 1.188 1 1.202 4 1.350 2 1.363
  Ιαπωνία 3 1.287 3 1.247 7 1.272 5 1.358 5 1.413
  Δανία 4 1.289 7 1.341 2 1.217 2 1.343 3 1.377
  Τσεχία 5 1.320 12 1.360 11 1.328 17 1.501 13 1.524
  Αυστρία 6 1.337 4 1.290 5 1.252 10 1.449 10 1.483
  Λουξεμβούργο 7 1.341 13 1.341 9 1.446
  Φινλανδία 7 1.352 9 1.352 9 1.322 8 1.432 6 1.447
  Καναδάς 8 1.355 14 1.392 8 1.311 11 1.451 8 1.481
  Νορβηγία 9 1.356 5 1.322 2 1.217 3 1.343 1 1.357
  Σλοβενία 10 1.358 11 1.358 9 1.322 16 1.491 15 1.539
  Δημοκρατία της Ιρλανδίας 11 1.370 6 1.337 12 1.333 6 1.410 4 1.396
  Κατάρ 12 1.398 15 1.394 16 1.392 33 1.694 30 1.702
  Σουηδία 13 1.401 10 1.354 6 1.269 13 1.468 7 1.478
  Βέλγιο 14 1.413 17 1.400 15 1.359 15 1.485 11 1.498
  Γερμανία 15 1.416 16 1.398 16 1.392 14 1.475 12 1.523
  Ελβετία 16 1.421 18 1.424 18 1.393 12 1.465 14 1.526
  Πορτογαλία 17 1.453 13 1.366 14 1.348 7 1.412 9 1.481
  Αυστραλία 18 1.455 19 1.467 19 1.476 27 1.652 25 1.664
  Μαλαισία 19 1.467 22 1.539 26 1.561 37 1.721 37 1.744
  Ουγγαρία 20 1.495 20 1.495 27 1.575 18 1.576 18 1.575
  Ελλάδα 21 1.521 24 1.568 25 1.557 21 1.606 24 1.661
  Πολωνία 22 1.545 29 1.618 32 1.599 31 1.687 27 1.683
  Χονγκ Κονγκ 23 1.608 23 1.657
  Σλοβακία 23 1.576 21 1.536 24 1.539 20 1.576 17 1.571
  Σιγκαπούρη 24 1.585 30 1.624 23 1.533 29 1.673 29 1.692
  Ολλανδία 25 1.628 27 1.610 22 1.531 22 1.607 20 1.620
  Ηνωμένο Βασίλειο 26 1.631 31 1.631 35 1.647 49 1.801
  Ταϊβάν 27 1.638 35 1.664 37 1.652 44 1.779 36 1.731
  Ισπανία 28 1.641 25 1.588 28 1.577 30 1.683 21 1.633
  Κουβέιτ 29 1.667 39 1.693 42 1.680 45 1.786 46 1.818
  Βιετνάμ 30 1.670 38 1.691 39 1.664 37 1.720 35 1.729
  Κόστα Ρίκα 31 1.681 26 1.590 29 1.578 34 1.701 31 1.702
  Λάος 32 1.687 34 1.661 45 1.701 51 1.810
  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 33 1.690 44 1.739 40 1.667 42 1.745 38 1.747
  Μπουτάν 34 1.693 36 1.665 40 1.667 26 1.616 19 1.611
  Μποτσουάνα 35 1.695 33 1.641 34 1.643 46 1.792 42 1.786
  Γαλλία 36 1.697 32 1.636 30 1.579 36 1.707 34 1.729
  Κροατία 37 1.699 41 1.707 49 1.741 60 1.926 67 2.030
  Κύπρος 38 1.710 28 1.616 20 1.481 19 1.576 16 1.568
  Μαλάουι 39 1.740 51 1.813 47 1.711 73 2.024 68 2.038
  Ρουμανία 40 1.742 45 1.749 31 1.591 24 1.611 26 1.682
  Ομάν 41 1.743 23 1.561 21 1.520 25 1.612 22 1.641
  Γκάνα 42 1.752 48 1.781 52 1.761 40 1.723 40 1.765
  Λιθουανία 43 1.760 42 1.713 43 1.687 41 1.723 43 1.788
  Τυνησία 44 1.765 37 1.678 44 1.698 47 1.797 39 1.762
  Ιταλία 45 1.775 40 1.701 36 1.648 28 1.653 33 1.724
  Λετονία 46 1.793 54 1.827 54 1.773 39 1.723 47 1.848
  Εσθονία 47 1.798 46 1.751 38 1.661 35 1.702 28 1.684
  Μοζαμβίκη 48 1.809 47 1.779 53 1.765 50 1.803 50 1.909
  Παναμάς 49 1.812 61 1.878 59 1.798 48 1.797 45 1.798
  Νότια Κορέα 50 1.829 43 1.715 33 1.627 32 1.691 32 1.719
  Μπουρκίνα Φάσο 51 1.832 57 1.852 71 1.905 81 2.062
  Ζάμπια 52 1.833 51 1.813 58 1.779 53 1.856 53 1.930
  Βουλγαρία 53 1.845 50 1.785 56 1.775 57 1.903 54 1.936
  Ναμίμπια 54 1.850 59 1.864 65 1.841 77 2.042 64 2.003
  Αργεντινή 55 1.852 71 1.962 66 1.851 56 1.895 52 1.923
  Τανζανία 56 1.858 55 1.832 59 1.796 58 1.919 57 1.966
  Μογγολία 57 1.880 92 2.101 89 2.040 88 2.155
  Μαρόκο 58 1.887 58 1.861 63 1.811 63 1.954 48 1.893
  Μολδαβία 59 1.892 66 1.938 75 1.925 83 2.091 72 2.059
  Βοσνία και Ερζεγοβίνη 60 1.893 60 1.873 50 1.755 66 1.974 75 2.089
  Σιέρα Λεόνε 61 1.904 53 1.818
  Γκάμπια 62 1.910 63 1.890
  Αλβανία 63 1.912 65 1.925 75 1.925 79 2.044
  Ιορδανία 64 1.918 68 1.948 64 1.832 65 1.969 63 1.997
  Ουρουγουάη 65 1.947 62 1.887 57 1.778 54 1.867 44 1.791
  Παραγουάη 66 1.954 77 2.019 73 1.916 70 1.997 55 1.946
  Κούβα 67 1.964 72 1.964 68 1.856 62 1.954 59 1.968
  Ινδονησία 68 1.979 67 1.946 67 1.853 68 1.983 78 2.111
  Ουκρανία 69 1.995 97 2.115 82 2.010 84 2.096 80 2.150
  Εσουατίνι 69 1.995 73 1.966
  Χιλή 71 2.013 76 2.013 48 1.737 52 1.847 51 1.915
  Νικαράγουα 72 2.021 64 1.924 61 1.801 59 1.919 66 2.020
  Αίγυπτος 73 2.023 49 1.784 54 1.773 69 1.987 73 2.068
  Βραζιλία 74 2.040 83 2.048 85 2.022 90 2.168 83 2.173
  Ισημερινή Γουινέα 75 2.041 68 1.948 61 1.801 64 1.964 71 2.059
  Βολιβία 76 2.045 81 2.037 81 1.990 78 2.043 69 2.052
  Σενεγάλη 77 2.047 79 2.031 80 1.984 71 2.011 65 2.017
  Βόρεια Μακεδονία 78 2.048 83 2.048 88 2.039 87 2.119 82 2.170
  Τρινιντάντ και Τομπάγκο 79 2.051 94 2.107 87 2.035 98 2.230 94 2.286
  Κίνα 80 2.054 80 2.034 74 1.921 67 1.981 60 1.980
  Γκαμπόν 81 2.059 74 1.981 51 1.758 55 1.878 56 1.952
  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 82 2.063 85 2.056 83 2.015 97 2.227 96 2.317
  Μπανγκλαντές 83 2.070 87 2.058 90 2.045 86 2.118 86 2.219
  Σερβία 84 2.071 90 2.071 78 1.951 85 2.110 84 2.181
  Περού 85 2.077 89 2.067 79 1.972 80 2.046 70 2.056
  Καμερούν 86 2.104 106 2.210 95 2.073 92 2.182 76 2.093
  Ανγκόλα 87 2.109 86 2.057 100 2.105 110 2.364 112 2.587
  Γουιάνα 88 2.112 91 2.095
  Μαυροβούνιο 89 2.113
90 2.116 101 2.185 109 2.211 100 2.274 87 2.219
  Δομινικανή Δημοκρατία 91 2.125 93 2.103 70 1.890 82 2.069 74 2.071
  Γουινέα 92 2.126
  Καζακστάν 93 2.137 95 2.113 84 2.018 72 2.018 61 1.995
  Παπούα Νέα Γουινέα 94 2.139 95 2.113 93 2.059 95 2.224 88 2.223
  Νεπάλ 95 2.152 82 2.044
  Λιβερία 96 2.159 99 2.148
  Ουγκάντα 96 2.159 100 2.165 103 2.140 114 2.391 104 2.489
  Δημοκρατία του Κονγκό 98 2.165 102 2.192 106 2.202 117 2.417
  Ρουάντα 99 2.185 75 2.012 86 2.027 76 2.030
  Μάλι 100 2.188 109 2.240 96 2.086 99 2.238
  Σαουδική Αραβία 101 2.192 107 2.216 104 2.167 108 2.357 90 2.246
  Ελ Σαλβαδόρ 102 2.215 103 2.195 94 2.068 89 2.163 89 2.244
  Τατζικιστάν 103 2.225
  Ερυθραία 104 2.227
  Μαδαγασκάρη 105 2.239 77 2.019 72 1.912 43 1.770 41 1.766
  Τζαμάικα 106 2.244 98 2.138 102 2.111 96 2.226 81 2.164
  Ταϊλάνδη 107 2.247 124 2.393 118 2.353 118 2.424 105 2.491
  Τουρκμενιστάν 108 2.248 117 2.295 101 2.110 102 2.302
  Αρμενία 109 2.260 113 2.266
  Ουζμπεκιστάν 109 2.260 110 2.242 106 2.202 111 2.377 110 2.542
  Κένυα 111 2.276 120 2.369 113 2.266 119 2.429 91 2.258
  Λευκορωσία 112 2.283 105 2.204 98 2.103 94 2.194
  Αϊτή 113 2.288 114 2.270 116 2.330 109 2.362
  Κιργιστάν 114 2.296
  Καμπότζη 115 2.301 111 2.252 105 2.179 91 2.179 85 2.197
  Συρία 116 2.322 115 2.274 92 2.049 75 2.027 77 2.106
  Ονδούρα 117 2.327 125 2.395 112 2.265 104 2.335 98 2.390
  Νότια Αφρική 118 2.353 121 2.380 123 2.437 116 2.412 99 2.399
  Ιράν 119 2.356 104 2.202 99 2.104 105 2.341 97 2.320
  Νίγηρας 119 2.356
  Μεξικό 121 2.362 107 2.216 108 2.209 93 2.191 79 2.125
  Αζερμπαϊτζάν 122 2.379 119 2.367 114 2.327 101 2.287 101 2.448
  Μπαχρέιν 123 2.398 70 1.956 69 1.881 74 2.025 62 1.995
  Βενεζουέλα 124 2.403 122 2.387 120 2.381 123 2.505 102 2.453
  Γουατεμάλα 125 2.405 112 2.258 111 2.218 103 2.328 93 2.285
  Σρι Λάνκα 126 2.407 133 2.621 125 2.485 125 2.584 111 2.575
  Τουρκία 127 2.411 126 2.420 121 2.389 115 2.403 92 2.272
  Ακτή Ελεφαντοστού 128 2.417 118 2.297 117 2.342 122 2.451 113 2.638
  Αλγερία 129 2.423 116 2.277 110 2.212 112 2.378 107 2.503
  Μαυριτανία 130 2.425 123 2.389 124 2.478 120 2.435
  Αιθιοπία 131 2.468 127 2.444 128 2.551 121 2.439 103 2.479
  Μπουρούντι 132 2.532 131 2.577
  Μιανμάρ 133 2.538 132 2.580 126 2.501 126 2.590 108 2.524
  Γεωργία 134 2.558 142 2.970
  Ινδία 135 2.570 128 2.516 122 2.433 107 2.355 109 2.530
  Φιλιππίνες 136 2.574 130 2.574 114 2.327 113 2.385 100 2.428
  Λίβανος 137 2.597 134 2.639 132 2.718 132 2.840 114 2.662
  Υεμένη 138 2.670 129 2.573 119 2.363 106 2.352 95 2.309
  Κολομβία 139 2.700 138 2.787 130 2.645 130 2.757 116 2.770
  Ζιμπάμπουε 140 2.722 135 2.678 134 2.736 124 2.513 106 2.495
  Τσαντ 141 2.740 141 2.964 138 2.880 135 3.007
  Νιγηρία 142 2.743 137 2.756 129 2.602 129 2.724 117 2.898
  Λιβύη 143 2.816 56 1.839 46 1.710 61 1.927 58 1.967
  Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 144 2.869 136 2.753 133 2.733 134 2.857
  Ισραήλ 145 2.901 144 3.019 141 3.035 136 3.052 119 3.033
  Πακιστάν 146 2.905 145 3.050 137 2.859 127 2.694 115 2.697
  Ρωσία 147 2.966 143 3.013 136 2.750 131 2.777 118 2.903
  Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 148 3.016 140 2.925 139 2.888 128 2.707
  Βόρεια Κορέα 149 3.092 139 2.855 131 2.717 133 2.850
  Αφγανιστάν 150 3.212 147 3.252 143 3.285 137 3.126
  Σουδάν 151 3.223 146 3.125 140 2.922 138 3.189 120 3.182
  Ιράκ 152 3.296 149 3.406 144 3.341 140 3.514 121 3.437
  Σομαλία 153 3.379 148 3.390 142 3.257 139 3.293

Σημείωση: Έχουν γίνει αλλαγές στην μεθοδολογία για τα δεδομένα του 2009.[16]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. Όλες οι πληροφορίες στον πίνακα δεικτών από το «Global Peace Index: Indicators». Vision of Humanity. Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007. 
 2. 2,0 2,1 2,2 >Σε αυτή την περίπτωση ως σύγκρουση ορίζεται: «η σύρραξη μεταξύ δύο μερών, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων είναι κυβέρνηση και που έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον 25 νεκρούς εξαιτίας μάχης τον χρόνο»
 3. Εκτός πολιτοφυλακής και δυνάμεων εθνοφυλακής.
 4. Αυτό περιλαμβάνει, «τις δαπάνες της κεντρικής ή ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, ξηράς, θάλασσας και αέρα, τις μονάδες διοίκησης, διαχείρισης και υποστήριξης καθώς και παραστρατιωτικές δυνάμεις, τελωνειακές δυνάμεις και δυνάμεις φύλαξης συνόρων αν αυτές εκπαιδεύονται και εξοπλίζονται ως στρατιωτικές δυνάμεις.»
 5. 5,0 5,1 Αυτό περιλαμβάνει μεταβιβάσεις, αγορές, ή δωρεές αεροσκαφών, τεθωρακισμένων οχημάτων, πυροβολικού, συστημάτων ραντάρ, πυραύλων, πλοίων, μηχανών
 6. Τα όπλα ορίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβολικό, μαχητικά αεροσκάφη και κύρια πολεμικά πλοία.
 7. «Global Peace Index: Methodology». Vision of Humanity. Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007. 
 8. «First Global Peace Index Ranks 121 Countries, PP Newswire». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2 Αυγούστου 2009. Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 
 9. «Global Peace Index: Drivers of Peace». Vision of Humanity. Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2007. 
 10. Charles, Deborah (May 30, 2007). «New Peace Index Ranks US Among Worst Nations». Reuters. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2007-08-24. https://web.archive.org/web/20070824110844/http://www.commondreams.org/archive/2007/05/30/1553/. Ανακτήθηκε στις 2007-08-09. 
 11. «Give peace a rating». The Economist. May 31, 2007. http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9266967. Ανακτήθηκε στις 2007-08-09. 
 12. Eisler, Riane (July 26, 2007). «Dark underbelly of the world's most 'peaceful' countries». Christian Science Monitor. http://www.csmonitor.com/2007/0726/p09s01-coop.htm. Ανακτήθηκε στις 2007-08-09. 
 13. «Endorsers for GPI». Vision of Humanity. Ανακτήθηκε στις 9 Αυγούστου 2008. 
 14. «Norway rated most peaceful nation». BBC News. 2007-05-30. http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/6704767.stm. Ανακτήθηκε στις 2009-06-22. 
 15. All information in the table of rankings from: Both are linked from: Vision of Humanity (2008). «EIU Reports - Documents - Global Peace Index». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Μαρτίου 2012. Ανακτήθηκε στις 17 Ιουνίου 2008. 
 16. Global Peace Index Αρχειοθετήθηκε 2012-03-13 at WebCite - Methodology and Data Sources

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Global Peace Index της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).