Στην ιστορία της Ρωσικής Ορθόδοξης εκκλησίας οι Παλαιοί Πιστοί (ρωσικά: старове́ры ή старообря́дцы) διαχωρίστηκαν μετά το 1666-1667 από την επίσημη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως διαμαρτυρία ενάντια στις εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε ο Πατριάρχης Νίκων.

Οι Παλαιοί Πιστοί συνεχίζουν τις λειτουργικές πρακτικές τις οποίες η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρούσε πριν την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων, ιστορικά από τον 15ο αιώνα με την συλλογή κειμένων του Στογκλάβ.

Οι Ρωσόφωνοι αναφέρονται στο σχίσμα αυτό ως ρασκόλ (Ρωσικά:раскол- ετυμολογικά δείχνοντας διαχωρισμό).