Παλαιοκαθολική Εκκλησία

Η Παλαιοκαθολική Εκκλησία αποτελεί κοινότητα χριστιανικών εκκλησιών. Πολλές από αυτές ήταν οι γερμανόφωνες εκκλησίες, οι οποίες αποσχίστηκαν από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη δεκαετία του 1870 εξαιτίας της καθιέρωσης του δόγματος του αλάθητου του Πάπα από την Πρώτη Σύνοδο του Βατικανού το 1870.

Ο όρος «Παλαιοκαθολικοί» πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1853 για να αναφερθεί στα μέλη της έδρας της Ουτρέχτης, οι οποίοι δεν ήταν στη δικαιοδοσία του Πάπα. Σήμερα, παρόλο που οι ευρωπαϊκές παλαιοκαθολικές εκκλησίες ανήκουν στην Ένωση της Ουτρέχτης (η οποία ιδρύθηκε με τη Διακήρυξη της Ουτρέχτης το 1889 και βρίσκεται σε πλήρη κοινωνία με την Αγγλικανική Εκκλησία), υπάρχουν πολλές οι οποίες είναι ανεξάρτητες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Episcopi Vagantes and the Anglican Church. Henry R.T. Brandreth. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1947.
  • Episcopi vagantes in church history. A.J. Macdonald. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1945.
  • The Old Catholic Church: A History and Chronology (The Autocephalous Orthodox Churches, No. 3). Karl Pruter. Highlandville, Missouri: St. Willibrord's Press, 1996.
  • The Old Catholic Sourcebook (Garland Reference Library of Social Science). Karl Pruter and J. Gordon Melton. New York: Garland Publishers, 1983.
  • The Old Catholic Churches and Anglican Orders. C.B. Moss. The Christian East, January, 1926.
  • The Old Catholic Movement. C.B. Moss. London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1964.
  • "La Sainte Trinité dans la théologie de Dominique Varlet, aux origines du vieux-catholicisme". Serge A. Thériault. Internationale Kirchliche Zeitschrift, Jahr 73, Heft 4 (Okt.-Dez. 1983), p. 234-245.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία