Το Παλαιό Ρωμαΐκό Σύμβολο, γράφτηκε στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. και είναι ένα πρωτοχριστιανικό Σύμβολο Πίστεως, το οποίο αναπτύχθηκε από τις ερωτήσεις που κάναν οι υποψήφιοι Χριστιανοί πριν βαπτιστούν. Το Παλαιό Ρωμαΐκό Σύμβολο, το οποίο αναπτύχθηκε από την Εκκλησία της Ρώμης, είναι το κείμενο πάνω στο οποίο βασίστηκε το σημερινό Σύμβολο της Νίκαιας-Κωνσταντινούπολης και του Συμβόλου των Αποστόλων.

Το κείμενο Επεξεργασία

Credo in deum patrem omnipotentem;
et in Christum Iesum filium eius unicum, dominum nostrum,
qui natus est de Spiritu sancto et Maria virgine,
qui sub Pontio Pilato crucifixus est et sepultus,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit in caelos,
sedet ad dexteram patris, unde venturus est iudicare vivos et mortuos;
et in Spiritum sanctum,
sanctam ecclesiam,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem.

Η Ελληνική μετάφραση Επεξεργασία

Greek text of Marcellus of Ancyra

Πιστεύω ουν εις θεòν πατέρα παντοκράτορα·
καì εις Χριστòν Ιησουν, τòν υιòν αυτου τòν μονογενη, τòν κύριον ημων,
τòν γεννηθέντα εκ πνεύματος αγίου καì Μαρίας της παρθένου,
τòν επì Ποντίου Πιλάτου σταυρωθέντα καì ταφέντα καì τη τρίτη ημέρα αναστάντα εκ των νεκρων, αναβάντα εις τους ουρανούς καì καθήμενον εν δεξια του πατρός, οθεν ερχεται κρινειν ζωντας καì νεκρούς·
καì εις τò αγιον πνευμα, αγίαν εκκλησίαν, αφεσιν αμαρτιων, σαρκος ανάστασιν, ζωην αιωνιον.