Άνοιγμα κυρίου μενού

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Κοζάνη. Ιδρύθηκε το 2002,[1] με υπουργική απόφαση. Σήμερα, έχει πέντε τμήματα, στη Φλώρινα (3) και στην Κοζάνη (2). Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υπηρετούν 91 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και 51 υπάλληλοι στη διοίκηση του. Φοιτούν περίπου 4000 (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές).

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Emblem UOWM.png
Ίδρυση2002
ΠρύτανηςΑντώνιος Τουρλιδάκης
Ακαδημαϊκό προσωπικό142
Φοιτητές4.000 περίπου
Προπτυχιακοί3.500
Μεταπτυχιακοί500
ΤοποθεσίαΚοζάνη, Ελλάδα
Ιστοσελίδαuowm.gr

Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό (μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κλπ), αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης.

Πίνακας περιεχομένων

ΣχολέςΕπεξεργασία

Σχολές Τμήματα
Πολυτεχνική Σχολή (Κοζάνη)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
 • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Σχολή Οικονομικών Επιστημών
 • Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)
 • Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)
 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
 • Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)
 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
 • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)
 • Τμήμα Μάρκετινγκ (Γρεβενά) (Θα λειτουργήσει το 2020-2021)
 • Τμήμα Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων (Κοζάνη) (Θα λειτουργήσει το 2020-2021)
Σχολή Θετικών Επιστημών (Καστοριά)
 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Υγείας (Πτολεμαΐδα)
 • Τμήμα Λογοθεραπείας (Θα λειτουργήσει το 2020-2021)
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Τμήμα Μαιευτικής
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Φλώρινα)
 • Τμήμα Γεωπονίας
 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Θα λειτουργήσει το 2020-2021)
Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
 • Τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα)
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
 • Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Καστοριά) (Θα λειτουργήσει το 2020-2021)
Σχολή Καλών Τεχνών (Φλώρινα)
 • Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Τμήμα Κινηματογράφου (Θα λειτουργήσει το 2020-2021)

Παιδαγωγική ΣχολήΕπεξεργασία

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα αποτελείται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΕπεξεργασία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.[2] Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 544/1989, το άρθρο 5 του Π.Δ. 99/1993[3] και στα πλαίσια της αποστολής του Πανεπιστημίου (άρθρο 1 του Ν. 1268/1982)[4] το Τμήμα έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και στην κάλυψη των αναγκών σε ζητήματα Παιδαγωγικής, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών εν γένει προβλημάτων, και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του λαού.

Το Τμήμα χορηγεί πτυχίο, το οποίο παρέχει στον κάτοχό του τη δυνατότητα να διορίζεται ως εκπαιδευτικός λειτουργός σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Παιδαγωγικό Τμήμα ΝηπιαγωγώνΕπεξεργασία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και ταυτόχρονα η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας ιδρύθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993.[3]

Πολυτεχνική ΣχολήΕπεξεργασία

Τμήμα Μηχανολόγων ΜηχανικώνΕπεξεργασία

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών προέρχεται από το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων το οποίο ήταν ένα από τα τρία νέα τμήματα που προστέθηκαν στο ΑΠΘ το 1999, στα πλαίσια της διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως έδρα του τμήματος ορίσθηκε η πόλη της Κοζάνης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αντικείμενο της ενέργειας μια και στην περιοχή παράγεται το 70% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει η Ελλάδα. Η ίδρυση του Τμήματος και ο τρόπος λειτουργίας του καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 179/Α/6.9.1999.[5] Το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 το Τμήμα υποδέχθηκε τους πρώτους 120 φοιτητές ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των εισακτέων είναι περίπου 100 φοιτητές ετησίως. Το φετινό ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός των εισακτέων επανήλθε στους 120.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα που ιδρύθηκε αρχικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε με την Κ.Υ.Α. 134881 α/Β1/23.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1975/31.12.2003), από 01/01/2004 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποτελώντας το πρώτο Τμήμα Πολυτεχνικής Κατεύθυνσης του Πανεπιστημίου.[6]

Το Τμήμα μετονομάστηκε από Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών το 2009, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 47 (ΦΕΚ 61/27-04-2009, τ. Α).[7]

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και ΤηλεπικοινωνιώνΕπεξεργασία

Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και η προετοιμασία, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, μηχανικών με όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν με επιτυχία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τις εξελίξεις στους διαρκώς εξελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Τμήμα Μηχανικών ΠεριβάλλοντοςΕπεξεργασία

Ο στόχος και η αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος εστιάζεται στους παρακάτω άξονες:

 • Στην εκπαίδευση μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον.
 • Στην διεπιστημονική έρευνα του περιβάλλοντος με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων και αποδοτικών τεχνολογιών που θα αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.
 • Στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην κοινωνία, στην πολιτεία και στους σχετικούς κλάδους παραγωγικής δραστηριότητας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχολή Καλών ΤεχνώνΕπεξεργασία

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων ΤεχνώνΕπεξεργασία

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 169/2006.[8] Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών/τριών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και έχει ως αποστολή

 1. Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ιδίως της φωτογραφίας και βίντεο, των ψηφιακών μορφών τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα, animation), της εικονογράφησης εντύπων, της μελέτης και σχεδίασης σύγχρονων αντικειμένων βιοτεχνικής και βιομηχανικής παραγωγής (design) και της διακόσμησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και των επιρροών της από τα μεγάλα εικαστικά ευρωπαϊκά ρεύματα.
 2. Να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
 3. Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών/τριών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τμήμα που συγχωνεύθηκε και βρίσκεται πλέον στο Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΕπεξεργασία

Τμήμα Βαλκανικών ΣπουδώνΕπεξεργασία

Το Τμήμα ιδρύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1999 ως Τμήμα εξαρτώμενο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. τον Ιούνιο του 1997. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, φύλλο αρ. 179, σκοπός του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση που αφορούν την ιστορία, το θρήσκευμα, τη γλώσσα και λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών, να προάγει τις διαθρησκειακές και διαπολιτισμικές σχέσεις της Ελλάδας και του Ελληνισμού γενικότερα με τους λαούς της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου κατά τρόπο που να ευνοούν την καλή γειτονία και την επικοινωνία, καθώς επίσης να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα καθιστούν αποτελεσματικότερη τη συνεργασία της με τις όμορες βαλκανικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου.[5] Το 2013, το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έκτοτε βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία