Πολεμικό Πλοίο ανεφοδιασμού.

Τα Παράκτια βοηθηικά του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού: