Παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα

Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα είναι τμήμα του αυτόνομου νευρικού συστήματος ή φυτικού νευρικού συστήματος. Το σύστημα αυτό διανέμεται σε διάφορα όργανα και ρυθμίζει τις λειτουργίες του. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα μέσω της δράσης τους καθορίζουν όλες τις ενέργειες του φυτικού νευρικού συστήματος.

Δράση Επεξεργασία

Η διέγερση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος επιτελείται όταν ο οργανισμός θέλει να αποκαταστήσει ή να διατηρήσει τις εφεδρείες του. Η δράση του έχει να κάνει κυρίως με τα σπλάχνα.

Σε κάθε όργανο έχει ξεχωριστή δράση.

Ανατομικές ιδιαιτερότητες Επεξεργασία

Φυσιολογικές ιδιαιτερότητες Επεξεργασία

  • Οι προγαγγλιακές του ίνες χαρακτηρίζονται ως χολινεργικές, καθώς μεταβιβάζουν τα μηνύματα τους στις μεταγαγγλιακές ίνες μέσω του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη
  • Οι Μεταγαγγλιακές ίνες χαρακτηρίζονται επίσης ως χολινεργικές, καθώς και αυτές σε αντίθεση με το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, μεταβιβάζουν τα μηνύματα τους στα όργανα-στόχους με τον νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Richard D. Howland, Mary J.Mycek, Φαρμακολογία, 3η έκδοση Κεφάλαιο 3 σελ.41
  • Αλέξανδρος Ε. Άγιος, Περιγραφική & εφαρμοσμένη ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α. Γενική ανατομική, κεφάλαιο Β.3.2 σελ. 140-143