Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πασιθέα είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

Νηρηίδα Πασιθέα
Σύζυγος-οι Δεν είχε.
Γονείς Νηρέας και Ωκεανίδα Δωρίς
Αδέλφια Οι υπόλοιπες 49 Νηρηίδες και ο Νηρίτης
Commons page Πολυμέσα σχετικά με τη θεότητα


  1. Μία από τις τρεις Χάριτες σε μία από τις πολλές παραλλαγές των σχετικών με αυτές παραδόσεων.
  2. Μία από τις 50 Νηρηίδες, θυγατέρες του Νηρέα και της Δωρίδας.


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969