Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Πασιθέα είναι γνωστά τα παρακάτω δύο διαφορετικά πρόσωπα:

Νηρηίδα Πασιθέα
Σύζυγος-οιΔεν είχε.
ΓονείςΝηρέας και Ωκεανίδα Δωρίς
ΑδέλφιαΟι υπόλοιπες 49 Νηρηίδες και ο Νηρίτης


  1. Μία από τις τρεις Χάριτες σε μία από τις πολλές παραλλαγές των σχετικών με αυτές παραδόσεων.
  2. Μία από τις 50 Νηρηίδες, θυγατέρες του Νηρέα και της Δωρίδας.


  • Emmy Patsi-Garin, Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969