Το πασκάλ (pascal, συντομoγραφία Pa) είναι η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Γάλλου φιλοσόφου, φυσικού και μαθηματικού Μπλεζ Πασκάλ. Ορίζεται ως ίση με την πίεση που προκαλεί δύναμη 1 νιούτον (N) σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου (m²). Είναι αρκετά μικρή μονάδα, και γι' αυτό το λόγο στην πράξη χρησιμοποιούνται τα πολλαπλάσιά της, όπως τα κιλοπασκάλ (1 kPa = 1000 Pa) και τα εκατοπασκάλ (1 hPa = 100 Pa). Η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση, στην επιφάνεια της θάλασσας και σε θερμοκρασία 25°C, με 101.325 Pa.

Αντιστοιχία με άλλες μονάδες Επεξεργασία

1 bar 100.000 Pa
1 mbar 100 Pa
1 atm 101.325 Pa
1 mmHg (or Torr) 133,322 Pa
1 inHg 3.386,833 Pa
1 psi 6.894,76 Pa
1 cmH2O 98,0638 Pa