Πατριαρχείο χαρακτηρίζεται ο οίκος του αρχηγού της Πατριάς - Η έδρα του Πατριάρχη. Το οίκημα που διαμένει ο Πατριάρχης, η Πνευματική Περιφέρεια αρμοδιότητας του Πατριάρχη, το άλλοτε λεγόμενο «κλίμα», αλλά και το όνομα της Εκκλησίας ενός τόπου που έχει αναχθεί στο βαθμό του Πατριαρχείου (εκκλησιαστικά).

Πατριαρχεία Επεξεργασία

Τα Πατριαρχεία διακρίνονται σε Πρεσβυγενή (παλαίφατα ή αρχαιότερα) και Νεοπαγή (τα νεότερα). Σήμερα υφίστανται εννέα πατριαρχεία, τέσσερα πρεσβυγενή και πέντε νεοπαγή. Στη Δυτική Εκκλησία υπήρχε αρχικά και πατριαρχείο Ρώμης, αλλά προτιμήθηκε τελικά ο τίτλος του πάπα αντί του πατριάρχη.

 
Χάρτης της Πενταρχίας του Ιουστινιανού, με το σύνολο σχεδόν της σύγχρονης Ελλάδας υπό το Πατριαρχείο Ρώμης.
Τον 8ο αιώνα ο αυτοκράτορας επανέφερε το σύνορο του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης προς τα δυτικά και βόρεια.[1]

Πρεσβυγενή Πατριαρχεία Επεξεργασία

Τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία είναι, σήμερα, τέσσερα (αρχικά ήταν πέντε, η λεγόμενη Πενταρχία):

Μέχρι το σχίσμα του 1054 στην Πενταρχία, ως πρεσβυγενές και πρώτο στα πρεσβεία τιμής των Εκκλησιών, ήταν το Πατριαρχείο της Ρώμης, το οποίο όμως διέκοψε την πλήρη κοινωνία με τα Πατριαρχεία της Ανατολής.

Νεοπαγή Πατριαρχεία Επεξεργασία

Τα Νεοπαγή Πατριαρχεία είναι:

Αυτοκέφαλες Εκκλησίες Επεξεργασία

Οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες είναι:

Αυτόνομες Εκκλησίες Επεξεργασία

Οι Αυτόνομες Εκκλησίες είναι:

(Σε αντιδιαστολή, αλλά και σύνδεση (- σχέση) στο τίτλο Πατήρ - Πατριάρχης, Πατριαρχείο, για τις υποδεέστερες εκκλησιαστικές περιφέρειες δίδεται ο τίτλος Μήτηρ - Μητροπολίτης, Μητρόπολη).

Παραπομπές Επεξεργασία