Ο Πείρασος είναι πρόσωπο της Ελληνικής Μυθολογίας ήταν γιος του Άργου και αδελφός του Φόρβαντα.

Σύμφωνα με τις αναφορές του Παυσανία (Β,16-1) ο Πείρασος είχε αφιερώσει στο Ναό της θεάς Ήρας, στη Τίρυνθα ένα ξόανο της θεάς φτιαγμένο από ξύλο αγριαχλαδιάς. Μάλιστα το ξόανο αυτό υπήρχε επί Παυσανία αφού το είχε δει ο ίδιος στο Ηραίο του Άργους όπου το είχαν μεταφέρει οι Αργείοι όταν κατέλαβαν την Τίρυνθα.

Πηγές Επεξεργασία

  • ΄Πάπυρος Λαρούς Μπριττάνικα τ.48ος, σ.304